ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

Η κ. Βασιλεία Καμπούρη είναι Αναπλ. Διευθύντρια στη Διεύθυνση Εσόδων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών. Εργάζεται στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ από το 2018 και στο παρελθόν έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της Πληροφορικής και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων στις Νέες Τεχνολογίες.

Είναι απόφοιτος του τμήματος «Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων» του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος πτυχίου Proficiency στα Αγγλικά καθώς επίσης και Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 στα Ιταλικά και τα Ισπανικά. Επίσης, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και επιμορφώσεις σχετικά με θέματα όπως: «Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις», « Οργανωτικές Ικανότητες» και «Ικανότητες Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας».