Ενημέρωση σχετικά με τη μετατροπή του ΤΑΥΦΕ σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης

Από 20/12/2013 το ΤΑΥΦΕ λειτουργεί ως ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 3259/20-12-2013

Οι ασφαλισμένοι (δηλαδή αυτοί που το έφτιαξαν και πληρώνουν για αυτό), πήραν ξανά τις τύχες του Ταμείου τους στα χέρια τους. Το νέο ΤΑΥΦΕ λειτουργεί στην Αθήνα και συστεγάζεται με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) που βρίσκεται επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα (Μέγαρο ΤΕΑΥΦΕ).

Ό,τι ίσχυε μέχρι 20/12/2013 για το τ. ΤΠΥΦΕ – ΤΑΠΙΤ (ΝΠΔΔ), την υπαγωγή, τις εισφορές, και τις προϋποθέσεις έκδοσης εφάπαξ , ισχύει και από 20/12/2013.

Το νέο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ είναι καθολικός διάδοχος του τ. ΤΠΥΦΕ – ΤΑΠΙΤ (ΝΠΔΔ) και υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του τ. ΤΠΥΦΕ – ΤΑΠΙΤ (ΝΠΔΔ), η κινητή και ακίνητη περιουσία του, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ αυτού, μεταφέρονται αυτοδικαίως και εκ του νόμου στο νέο Ταμείο από την έγκριση του καταστατικού του και την έναρξη λειτουργίας του.

Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις και υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους μας και εν γένει όλους τους συναλλασσόμενους αναλαμβάνονται πλήρως και καθ’ ολοκληρία από το νέο ΤΑΥΦΕ. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται κανονικά όπως ορίζεται από το καταστατικό.

Δεν υπάρχει κανένα νομικό και διοικητικό κενό.

 

 

  • Τα εφάπαξ θα καταβάλλονται κανονικά και με τις ίδιες προϋποθέσεις.
  • Τα έσοδα εισπράττονται κανονικά στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ασφαλίζονται υποχρεωτικά τα ίδια πρόσωπα, οι εισφορές παραμένουν οι ίδιες για τους ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους) και είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ. Καταβάλλονται στους ίδιους λογαριασμούς, στις ίδιες τράπεζες, όπως ακριβώς μέχρι σήμερα και με την ίδια ηλεκτρονική διαδικασία.

Ειδικότερα:

  • Ασκείται εποπτεία από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο.
  • Κάθε χρόνο εκπονείται αναλογιστική μελέτη που εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Κ.Α.
  • Το θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων ακολουθεί τις προδιαγραφές που θέτει η Οδηγία της Ε.Ε. (2003/41/ΕΚ) και η εθνική νομοθεσία.
  • Κάθε ασφαλισμένος θα έχει τη δική του ατομική μερίδα.
  • Το νέο ΤΑΥΦΕ διοικείται από τους ασφαλισμένους, ενώ στη πλειοψηφία τους τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται.
  • Επιπροσθέτως, με βάση το Καταστατικό, συμμετέχουν και δύο εμπειρογνώμονες – εξειδικευμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους στα οικονομικά, τα νομικά θέματα και την κοινωνική ασφάλιση.

Το Ταμείο βρίσκεται στο στάδιο διοικητικής παράδοσης – παραλαβής η οποία θα γίνει από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

Σύντομα θα λειτουργήσει και η νέα ιστοσελίδα www.tayfe.gr, στην οποία θα αναρτώνται όλες οι κρίσιμες για τη λειτουργία του Ταμείου αποφάσεις και θα παρέχεται πλήρης ενημέρωση στους ασφαλισμένους, για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, ενώ παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης όλων των συναλλασσόμενων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο του ΤΕΑΥΦΕ (Τηλ.κέντρο: 210-52.89 500, 600, fax: 210-52.89.577, e-mail: grammateia@tayfe.gr)

Ζητούμε την κατανόησή σας για την όποια δυσχέρεια ή ταλαιπωρία, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του Ταμείου και την εκπλήρωση των σκοπών του.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις