Λογιστήριο

Τηλ. 2105226242, 2105248526

Φαξ 2105243041

E-mail: logistirio01@tayfe.gr, logistirio-pronoia@tayfe.gr