Νομική Σύμβουλος ΔΣ

Τηλ. 21052262402105248526

Φαξ 2105243041

E-mail: nomiko@tayfe.gr