Διεύθυνση Μητρώου

Μητρώο Ασφαλισμένου, 2105230426

Μητρώο Εργοδότη, 2105230426

Μητρώο Οφειλετών, 2105230426

Φαξ 2105230427

E-mail: mitroo-pronoia@tayfe.gr