Λειτουργία του Ταμείου την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015

Ενημερώνουμε το συναλλασσόμενο κοινό ότι την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 το Ταμείο θα λειτουργήσει μέχρι τις 13.00.

 Η Ανακοίνωση

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις