ΠΟΙΕ-ΟΕΦΣΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  

                         Τ Α Μ Ε Ι Ο
         ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                       Αθήνα,    26/11/2015
            ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                               
                  Τ.Α.Υ.Φ.Ε. –  Ν.Π.Ι.Δ.                                                       Αρ. Πρωτ.:   4021
                    Καθολικός διάδοχος
  του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.
——————————————————————————————————————————————
ΕΔΡΑ:  Μάρνη 22, 10433 Αθήνα
Τμήμα:  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τηλ.: 210-5248526
Fax: 210-5240883
 
Προς:
1. ΠΟΙΕ – ΦΣΕΚ
2. ΟΕΦΣΕΕ
Χαλκοκονδύλη 56, 10432 Αθήνα
Κοιν.:
– Σωματεία εργαζομένων φαρμάκου
– Ενώσεις Συνταξιούχων
– Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχ/σεων Ελλάδας
– Παν/νια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
– Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
– Παν/νιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων
– ΟΣΦΕ

Θέμα: Πρόσκληση σε συνάντηση για ενημέρωση – Άρνηση του ΤΕΑΥΦΕ να χορηγήσει μητρώα ασφαλισμένων και εργοδοτών στο ΤΑΥΦΕ

Κύριοι,

Στις 26/10/2015 μετά από αίτημα του ΤΑΥΦΕ προς το ΤΕΑΥΦΕ ζητήθηκε να μας χορηγηθεί ένα backup προκειμένου το μητρώο ασφαλισμένων και εργοδοτών να εγκατασταθεί σε ανεξάρτητο server του ΤΑΥΦΕ στην έδρα του, στα ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Μάρνη αρ. 22.

Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι το ΤΕΑΥΦΕ, δια του αρμοδίου υπαλλήλου του, μηχανογράφου, μας έδωσε backupμη λειτουργικό, χωρίς την εφαρμογή του μητρώου. Δηλαδή χωρίς ασφαλισμένους!!!

Η προσπάθεια μεταξύ των υπηρεσιών των Ταμείων απέβη άκαρπη με το ευφυολόγημα από την πλευρά του ΤΕΑΥΦΕ, ότι ουδέποτε ο κλάδος Πρόνοιας είχε μητρώα και ότι αυτά είναι μόνο του κλάδου Σύνταξης. Δηλαδή, από το 1960 μέχρι σήμερα οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΔΔ δεν υπήρχαν για τον κλάδο Πρόνοιας!!!

Όπως ήταν φυσικό, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, απευθυνθήκαμε στην προϊσταμένη πολιτική ηγεσία, στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος έδωσε την σχετική εντολή προς την ΗΔΙΚΑ (συνημμένο 1) τονίζοντας ιδιαίτερα: «…επειδή τα μητρώα εργοδοτών και ασφαλισμένων είναι κοινά από την ίδρυση του τέως ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ μέχρι σήμερα, παρακαλούμε, όπως προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά και εγκατάσταση των δεδομένων…».

Η ΗΔΙΚΑ, κατόπιν της σχετικής εντολής του Υπουργού, έστειλε τον αρμόδιο υπάλληλο της και μας ζήτησε να παραβρίσκεται και ο μηχανογράφος του Ταμείου μας μαζί με τον τεχνικό της ORACLE (εταιρεία που έχει διαθέσει στην ΗΔΙΚΑ τις βάσεις δεδομένων που λειτουργούν οι εφαρμογές των προγραμμάτων και των μητρώων των ασφαλιστικών Ταμείων). Πράγματι επισκεφθήκαμε μαζί με την ΗΔΙΚΑ στις 20/11/2015 το ΤΕΑΥΦΕ, προκειμένου να παραλάβουμε το σωστό backup που θα είναι λειτουργικό και θα μπορεί να δουλεύει στον νέο serverτου ΤΑΥΦΕ.

Προς δεύτερη μεγάλη μας έκπληξη, το ΤΕΑΥΦΕ αρνήθηκε να χορηγήσει τα μητρώα με το πρόσχημα και το νέο ευφυολόγημα ότι δεν είχαν πάρει την εντολή του Υπουργού!!! Σημειωτέον ότι από το γραφείο του Υπουργού είχε σταλεί, τόσο προς την ΗΔΙΚΑ όσο και στα κοινοποιούμενα Ταμεία, από τις 18/11/2015 η σχετική εντολή (συνημμένο 1). Προηγουμένως και η ΗΔΙΚΑ είχε στείλει την ίδια εντολή στο ΤΕΑΥΦΕ, μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία.

Όπως ήταν επόμενο η ΗΔΙΚΑ απάντησε στον Υπουργό με το υπ. αριθμ. έγγραφό της: (συνημμένο 2) «Το ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ αρνήθηκε να του δώσει πρόσβαση στο σύστημα του…».

Απ’ ό,τι αντιλαμβάνεστε τίθεται θέμα ουσιώδους λειτουργίας του ΤΑΥΦΕ, για τον έλεγχο και την είσπραξη των εσόδων, καθώς και την έκδοση του εφάπαξ βοηθήματος και πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του κλάδου, καθώς και οι εργοδότες, ως άμεσα εμπλεκόμενοι.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας, λοιπόν, να σας ενημερώσουμε σχετικά, και για αυτό το λόγο σας καλούμε σε κοινή σύσκεψη τη Δευτέρα 30/11/2015 και ώρα 16.00, στα γραφεία του ΤΑΥΦΕ, Μάρνη αρ. 22 στον 6o όροφο, προκειμένου να συζητήσουμε το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα που ενδιαφέρει όλους μας και αφορά στη λειτουργία των Ταμείων μας.

Για το ΔΣ του ΤΑΥΦΕ,
            Η Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας
   Κωνσταντίνα Ρετσινά                                                 Νίκος Μάινας

Συνημμένα:

  1. Το υπ’ αρ. πρωτ. Φ80000/51015/Δ.15/793/18-11-2015 έγγραφο Υπουργού
  2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 9232/23-11-2015 έγγραφο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ

 Η Ανακοίνωση σε pdf

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις