Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την φύλαξη του κτηρίου επί της οδού Μάρνη 22, 10433 Αθήνα

Αθήνα, 22/06/2016
Αρ. Πρωτ.: 5559

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

( Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την φύλαξη του κτηρίου επί της οδού Μάρνη 22, 10433 Αθήνα )

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ με την υπ’αρ 849/124/22-06-2016 απόφασή του ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του προκυρηχθέντος μειοδοτικού διαγωνισμού για την στατική φύλαξη του κτηρίου επί της οδού Μάρνη 22, 10433 Αθήνα και παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών έως την Δευτέρα, 27/06/2016 και ώρα 16:00 προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα και πρόκληση ανταγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη καθημερινά 09:00 έως 16:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από το Τμήμα Διοικητικού του ΤΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ, κ. Β. Μαγουλιώτη, Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 6ος όροφος, τηλ: 210 5248526, ή να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Ταμείου www.tayfe.gr 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις