Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης

Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 

 

Γραμματεία Διοίκησης, 2105248562

Πρωτόκολλο, 2105248526

Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, 2105248526

Γραφείο Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας, 2105248526

Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης, 2105248526

Γραφείο Επαφών & Επικοινωνίας, 2105248562

Γραφείο Προμηθειών, 2105248562

Φαξ 2105240883

E-mail: grammateia@tayfe.gr 

 

 

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις