Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου 2020

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλτε το Δελτίο Απογραφής Ασφαλισμένου
έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

 

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις