Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την καταβολή των εισφορών στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 1 Εγκυκλίου (αρ. πρωτ. ταμ. 3986/27-03-2020) του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ, θα θέλαμε κατ’ αρχάς να ευχαριστήσουμε όλους τους εργοδότες και τους φορείς για τη συντριπτική ανταπόκρισή τους σχετικά με την καταβολή των εισφορών στο Ταμείο.

Με την παρούσα εγκύκλιο, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ο συγκεκριμένος τρόπος κατάθεσης εισφορών θα εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα που θα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα της Κυβέρνησης ή για όσο χρόνο απαιτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στο μέλλον.

Διευκρινίζουμε ότι η καταβολή των εισφορών για το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ μπορεί να γίνει ως εξής:

  1. με ηλεκτρονική κατάθεση (έμβασμα/μεταφορά του ποσού στην Εθνική Τράπεζα) μόνο εφ’ όσον ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της Εγκυκλίου 1 (αρ. πρωτ. ταμ. 3986/27-03-2020), και
  2. με κατάθεση στα γκισέ της Εθνικής Τράπεζας, όπως γινόταν έως σήμερα.
  3. οι φαρμακευτικές υπηρεσίες του κράτους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνεχίζουν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Όσοι εργοδότες επιθυμούν να συναλλάσσονται με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή να εξυπηρετούνται στα γκισέ των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας, μπορούν να το πράττουν χωρίς κανένα πρόβλημα, ακολουθώντας την μέχρι τώρα διαδικασία.

Επειδή παρατηρούνται λάθη στην ηλεκτρονική καταβολή των εισφορών, εφιστούμε την προσοχή στους εργοδότες να ανατρέχουν στην αναλυτική Εγκύκλιο 1 (αρ. πρωτ. ταμ. 3986/27-03-2020) και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες.

Τα έντυπα που θα πρέπει να αποσταλούν συμπληρωμένα στο Ταμείο (Κατάσταση Ασφαλίστρων και Έντυπο πληρωμής Εισφορών στην Τράπεζα), μπορείτε εύκολα να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου: https://www.tayfe.gr/ στην καρτέλα ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ → Διεύθυνση Εσόδων.

 

Παρακαλούμε θερμά να μην καταβάλλετε εισφορές άλλων Ταμείων στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ.

Για διευκρινίσεις ή απορίες σχετικά με την ηλεκτρονική καταβολή των εισφορών μπορείτε να απευθύνεστε στα δοθέντα, ανάλογα με τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), τηλέφωνα και e-mail, της Εγκυκλίου 1 (αρ. πρωτ. ταμ. 3986/27-03-2020).

Μετά από συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) και λόγω του μεγάλου φόρτου εργασιών εξυπηρέτησης των ασθενών και του συναλλασσόμενου κοινού στα φαρμακεία όλης της χώρας, το ΔΣ του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης καταβολής των εισφορών έως 15 ημέρες για κάθε μήνα που λήγει η υποχρέωση καταβολής, για όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα τις Κυβέρνησης, ήτοι:

  • για τις εισφορές Φεβρουαρίου 2020, έως τις 15/04/2020
  • για τις εισφορές Μαρτίου 2020, έως τις 15/05/2020
  • για τις εισφορές Απριλίου 2020, έως τις 15/06/2020
  • για τις εισφορές του Δώρου Πάσχα 2020, έως τις 15/07/2020
  • για τις εισφορές Μαΐου 2020, έως τις 15/07/2020

Η παράταση ισχύει για όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες (φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, φαρμακευτικές υπηρεσίες του Κράτους, κλπ), που καταβάλλουν εισφορές στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας εφαρμογής ταυτότητας πληρωμής για την ηλεκτρονική καταβολή των εισφορών. Πλην όμως, λόγω της πανδημίας, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθούν τα τεστ εφαρμογής. Ευελπιστούμε ότι από το φθινόπωρο θα είμαστε έτοιμοι και θα σας ενημερώσουμε ενδελεχώς για αυτό.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την κατανόηση και είμαστε στη διάθεσή σας για να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα μας.

Επιζητούμε από την πλευρά σας την προσοχή σας και την πιστή εφαρμογή των οδηγιών για την αποφυγή λαθών, τα οποία δημιουργούν νομικά και τεχνικά προβλήματα.

Για το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

 

 

01 04 2020 4

 

Η Διευκρινιστική εγκύκλιος
Έντυπο Κατάστασης Ασφαλίστρων
Έντυπο πληρωμής Εισφορών στην Τράπεζα

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις