ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών λόγω αναβάθμισης

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την Τρίτη 2 Αυγούστου και την Τετάρτη 3 Αυγούστου από τις 17:00 έως και τις 22:00 λόγω εργασιών μετάπτωσης των Δικτυακών Συνδέσεων του e-ΕΦΚΑ στο Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services), που παρέχονται είτε μέσω ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ, σε τρίτους φορείς, είτε απευθείας καθώς και ο Ιστοχώρος www.efka.gov.gr, όπως επίσης και το σύνολο των Εσωτερικών Εφαρμογών.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις