ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό κατά 270.191 θέσεις εργασίας το ισοζύγιο απασχόλησης το επτάμηνο του 2022

Θετικό κατά 270.191 θέσεις εργασίας ήταν, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το ισοζύγιο της απασχόλησης τόσο στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 όσο και κατά τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.719.989 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.449.798 (826.364 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 623.434 οικειοθελείς αποχωρήσεις).

Ετσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου επταμήνου του έτους ήταν θετικό κατά 270.191 θέσεις εργασίας.

Τον Ιούλιο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 274.429 ενώ οι αποχωρήσεις σε 271.430 (103.370 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 168.060 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου).

Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιουλίου ήταν θετικό κατά 2.999 θέσεις εργασίας.

(σε θέσεις εργασίας)

Ιούλιος 2022

(1)

Ιούλιος 2021

(2)

Διαφορά

(1 – 2)

Α’ Επτάμηνο 2022

(3)

Α’ Επτάμηνο 2021

(4)

Διαφορά

(3-4)

Ι. Προσλήψεις 274.429 288.893 -14.464 1.719.989 1.282.489 437.500
     ΙΙ. Αποχωρήσεις* 271.430 264.498 6.932 1.449.798 1.007.484 442.314
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου

χρόνου

168.060 154.867 13.193 826.364 528.419 297.945
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 103.370 109.631 -6.261 623.434 479.065 144.369
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) 2.999 24.395 -21.396 270.191 275.005 -4.814

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις