Υπ. Εργασίας: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Στα 64,1 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα εκταμιευθεί από το υπουργείο Εργασίας για να καταβληθούν οι τακτικές πληρωμές σε 91.645 δικαιούχους κατά την τρέχουσα εβδομάδα (19-23 Σεπτεμβρίου).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, οι πληρωμές θα προέλθουν κυρίως από τον ΕΦΚΑ και από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – τ. ΟΑΕΔ)

Ειδικότερα:

ΕΦΚΑ

  • 12,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 42.414 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
  • 16,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 630 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για απονομή εφάπαξ.

ΔΥΠΑ

  • 12 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 20 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 2 εκατ. ευρώ για 200 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Υπουργείο Εργασίας

*Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί ποσό 205.716 ευρώ σε 401 εργάτες στον κλάδο γουνοποιίας ως αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Αύγουστο.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις