ΜΤΠΥ – Καταβάλλεται το μέρισμα του Γ’ Τριμήνου

Την ερχόμενη Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων προγραμματίζει να καταβάλλει τα ποσά των μερισμάτων του Γ΄ τριμήνου 2022, ύψους 72,5 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο των 286.812 μερισματούχων.

Το ΜΤΠΥ αποδίδει πια σε λιγότερο από 60 ημέρες τα νέα μερίσματα και παράλληλα έχει μηδενίσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μερισμάτων παρελθόντων ετών.

Εκτός από τις πληρωμές των ήδη μερισματούχων, το διήμερο 29 – 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και στους 6.812 νέους δικαιούχους, με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους έως και 31/8/2022..

Οι νέοι δικαιούχοι επιμερίζονται σε:

  • 291 ατομικού μερίσματος,
  • 449 δικαιούχοι επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων,
  • 073 δικαιούχοι μεταβίβασης μερίσματος σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων.

Πλέον, οι νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά και χωρίς καμία καθυστέρηση το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη κάθε τριμήνου.

Με την απονομή των συγκεκριμένων μερισμάτων, ανέρχεται σε 292.175 ο συνολικός αριθμός μερισματούχων του Ταμείου.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις