ΓΣΕΕ: Δίκαιος ο αγώνας των εργαζομένων στις Ανώνυμες Εταιρίες του Δημοσίου

Την στήριξή της στον αγώνα των εργαζομένων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημοσίου, οι οποίοι αντιδρούν στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή και συζητείται ήδη στην αρμόδια Επιτροπή, εξέφρασε η ΓΣΕΕ. Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, η Συνομοσπονδία εκτιμά ότι «οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών των φορέων και των λοιπών θυγατρικών εταιρειών, θα καταρτίζονται κατά παρέκκλιση του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, ενώ καταργείται και ο ρόλος του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις προσωπικού αφού το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού περιορίζεται σε μία τυπική επιτήρηση της διαδικασίας».

Η ΓΣΕΕ θεωρεί ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που «ανοίγει τις πόρτες της αδιαφάνειας, των αθέμιτων συναλλαγών και των απευθείας αναθέσεων, ενώ οι διατάξεις του αντίκεινται στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, το οποίο είναι το πλέον ολοκληρωμένο, διαφανές, αξιοκρατικό σύστημα ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και αποτελεί ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό κεκτημένο».

Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο, υποστηρίζει η Συνομοσπονδία ότι «κλονίζει σημαντικά τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς εισάγοντας ρυθμίσεις που οδηγούν σε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, ακυρώνει στην πράξη επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κανονισμούς για τους νεοπροσλαμβανόμενους, ενώ προωθεί τις επισφαλείς εργασιακές σχέσεις με κατάργηση της πλήρους απασχόλησης με εξαρτημένη εργασία αορίστου χρόνου χορηγώντας τη δυνατότητα στις διοικήσεις πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων σε βασικές όμως ειδικότητες, όπως οδηγοί ή τεχνίτες στις επιχειρήσεις δημοσίων μεταφορών».

Η ΓΣΕΕ καταγγέλλει τις διοικήσεις της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ, καθώς «με προσφυγή τους στα δικαστήρια επιχειρούν να παρεμποδίσουν το δημοκρατικό δικαίωμα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων να αντιδρούν και να διεκδικούν την απόσυρση μοιραίων για τις εργασιακές τους σχέσεις κυβερνητικών αποφάσεων».

Καλεί την Κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών «να αποσύρουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αιφνιδιαστικά και δίχως διάλογο εισήγαγαν προς ψήφιση στη Βουλή. Οι κρίσιμες αποφάσεις επιβάλλεται να είναι αποτέλεσμα δημοκρατικού διαλόγου και συναινέσεων και όχι προϊόν μονομερών επιδιώξεων της Εκτελεστικής Εξουσίας».

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις