ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για επιχορήγηση νεανικής επιχειρηματικότητας

Ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου και ώρα 13:00, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Πρόκειται για μια δράση που έχει χρονική διάρκεια 12 μήνες και προσφέρει επιχορήγηση για νέες επιχειρήσεις, που ανέρχεται στο ποσό των 14.800 ευρώ.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να υπάρξει η κατάλληλη στήριξη ώστε να προωθηθούν  στην αυτοαπασχόληση έως 1.000 νέοι άνεργοι μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην στήριξη των ανέργων γυναικών. Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων, που ανέρχεται σε 14.800 ευρώ, θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης.
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης

Δικαιούχοι της δράσης είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών, που θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αίτηση χρηματοδότησης, που θα επέχει θέση επενδυτικής πρότασης, θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43,4 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις