«Ράμπο» στον ΕΦΚΑ– Έλεγχοι και ποινές στους εργοδότες

Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του ΕΦΚΑ, θέτει σε ισχύ το υπουργείο Εργασίας, με άμεσο στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και την πάταξη της εισφοροδιαφυγής.

Οι εργαζόμενοι στα ΠΕΚΑ θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα μπορούν να επιβάλλουν αυστηρές ποινές, με τα πρόστιμα να φτάνουν έως και τα 10.500 ευρώ, ανά εργαζόμενο. Στις αρμοδιότητες των ελεγκτών του ΕΦΚΑ είναι και η προστασία των εργαζόμενων από την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους από παραβατικές συμπεριφορές εργοδοτών,  αλλά ταυτόχρονα και η προστασία των εργοδοτών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Στον κανονισμό ορίζεται ότι θα μπορούν να δημιουργούνται μικτά κλιμάκια που θα απαρτίζονται από ελεγκτές όχι μόνο από τον ΕΦΚΑ, αλλά και από άλλες υπηρεσίες όπως είναι η ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ, η Επιθεώρηση Εργασίας και η Οικονομική Αστυνομία. Οι έλεγχοι από τα ΠΕΚΑ διενεργούνται  σε όλη την Επικράτεια. Στόχος είναι η άρτια εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται όπου ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα ή εκτελείται οικοδομοτεχνικό έργο.

Θα δημιουργείται δελτίο ελέγχου το οποίο θα καταχωρείται στα ΠΕΚΑ. Ο εργοδότης, είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στους ελεγκτές των ΠΕΚΑ τα στοιχεία που του ζητήθηκαν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών. Η εν λόγω προθεσμία δύναται είτε να συντμηθεί από τους ελεγκτές εφόσον αυτό επιβάλλεται για την αντιμετώπιση επειγουσών περιπτώσεων, όπως είναι η διενέργεια ελέγχου κατόπιν εγγράφων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) ή κατόπιν παραγγελίας Εισαγγελέως είτε και να παραταθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Πρόστιμα

Στην περίπτωση που οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι κάποιος εργαζόμενος δεν αναγράφεται στον πίνακα Ε4, επιβάλουν Πράξη Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ), για αδήλωτη εργασία, ύψους 10.500€.

Αν κατόπιν επανελέγχου που πραγματοποιείται εντός τριών ετών από τον πρώτο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι ο ίδιος εργοδότης απασχολεί ξανά ανασφάλιστους εργαζόμενους, το πρόστιμο των 10.500 € προσαυξάνεται ως εξής:

α) Κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση.

β) Κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Επιπλέον, οι παραβάτες εργοδότες εκπίπτουν του δικαιώματος παραμονής στο ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης ή μελλοντικής υπαγωγής του σε αυτό.

Επίσης, επιβάλλεται Πρόστιμο Εκπρόθεσμης Δήλωσης Οικειοθελούς Αποχώρησης (ΠΕΑΠ), σε περίπτωση μη αναγγελίας ή εκπρόθεσμης αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (πέραν των τεσσάρων ημερών).

Επιβάλλεται ακόμα η Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχώριστων Εργαζομένων (ΠΕΠΑΕ).

Αν κατά τον έλεγχο που διενεργούν τα αρμόδια όργανα του e-ΕΦΚΑ διαπιστωθεί απασχόληση ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία των μη μισθωτών (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, συντηρητές μηχανημάτων κ.λπ.), αυτοί καταγράφονται στο δελτίο ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά π.χ. τιμολόγια ή δεν έχουν εγγραφεί στον eΕΦΚΑ ως μη μισθωτοί, είτε γιατί είναι νυν συνταξιούχοι και πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε γιατί δεν έχουν κάνει ποτέ έναρξη στη ΔΟΥ, τότε η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εκεί πραγματοποιείται αυτεπάγγελτη απογραφή ή επανεγγραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ ή για διακοπή σύνταξης και ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές π.χ. φορολογική διοίκηση, για περαιτέρω ενέργειες κατά την αρμοδιότητά τους.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις