Λιγότερο αισιόδοξοι οι Έλληνες επιχειρηματίες

Υποχώρησε η αισιοδοξία για τους Έλληνες επιχειρηματίες φέτος εξαιτίας κυρίως της γεωπολιτικής έντασης. Η παγκόσμια έρευνα «Business Pulse» της Grant Thornton ανέδειξε ότι φέτος 4 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες δηλώνουν αισιόδοξοι για την εξέλιξη της οικονομίας (6 στους 10 το προηγούμενο έτος). Οι 7 στους 10 είναι αισιόδοξοι ότι θα αυξηθούν τα έσοδα των επιχειρήσεών τους, και οι 6 στους 10 τα κέρδη.

Ελαφρώς μειωμένη, αλλά στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι (1 στους 3) παραμένει και η αισιοδοξία για αύξηση των εξαγωγών. Αντίστοιχη η τάση και στον τομέα της απασχόλησης, όπου οι 5 στους 10 θεωρούν ότι θα σημειωθεί αύξηση της απασχόλησης. Οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να είναι εσωστρεφείς. Αναδιοργάνωση λειτουργικών διαδικασιών και ψηφιακός μετασχηματισμός, μείωση του κόστους τους, βελτίωση πρακτικών μάρκετινγκ και αποτελεσματικότητας πωλήσεων, επικέντρωση σε εγχώριες αγορές.

Σήμερα, βασικοί περιορισμοί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι: η άνοδος των τιμών και ο πληθωρισμός ως παράγοντες μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, η αύξηση του λειτουργικού κόστους, οι κίνδυνοι στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, καθώς και η αύξηση των επιτοκίων. Επίσης, οι 9 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες δηλώνουν ότι το κόστος παραγωγής τους θα αυξηθεί.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις