ΤΑΥΦΕ: Δείτε ζωντανά τη συζήτηση με θέμα: Η μετάβαση του Ταμείου σε ΝΠΙΔ: Απαιτήσεις, εκκρεμότητες και ευθύνη για διαχρονική βιωσιμότητα

Δείτε εδώ ζωντανά τη συζήτηση με τους ασφαλισμένους με θέμα: ΤΑΥΦΕ – Κλάδος Εφάπαξ Παροχών, η μετάβαση σε ΝΠΙΔ: Υποχρεώσεις – απαιτήσεις – εκκρεμότητες και η ευθύνη θεσμικής και αποτελεσματικής λειτουργίας για τη διαχρονική βιωσιμότητα του Ταμείου σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις