Προϋπολογισμός Υγεία: Αυξάνεται η φαρμακευτική δαπάνη από τον ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια νοσοκομεία

Η δαπάνη για φάρμακα το 2023 στον ΕΟΠΥΥ θα ανέλθει στα 2,12 δισ. ευρώ, από 2,08 δισ. ευρώ που ήταν φέτος. Την ίδια στιγμή το αντίστοιχο όριο στην φαρμακευτική δαπάνη για τα δημόσια νοσοκομεία θα διαμορφωθεί στα 537 εκατ. ευρώ για το 2023, από 528 εκατ. ευρώ για το 2022. Οι ανωτέρω αυξήσεις, προβλέπονται στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Βουλή.

Από τα ίδια στοιχεία του προϋπολογισμού προκύπτει ότι στο 10άμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου της φετινής χρονιάς, έχουν διατεθεί κονδύλια 724 εκατ. ευρώ για αντιμετωπιστούν δαπάνες που προέκυψαν λόγω πανδημίας.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία ξεχωρίζει ασφαλώς η πρόβλεψη ότι  τα συνολικά έσοδα για τα νοσοκομεία θα είναι αυξημένα κατά 463 εκατ. ευρώ. Επίσης, το συνολικό ύψος των εξόδων θα σημειώσει αύξηση ύψους 473 εκατ. ευρώ.

Για την χρηματοδότηση δράσεων όπως η δευτερογενής πρόληψη, ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και η μεταρρύθμιση του συστήματος clawback, θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης ποσό ύψους 363 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα  για το έτος 2023 έχουν περιληφθεί πιστώσεις ύψους:

  • 53,2 εκατ. ευρώ, πλέον των εργοδοτικών εισφορών, για την κάλυψη της αύξησης του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ.
  • 34 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της αποζημίωσης των ιατρών κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του θεσμού του “προσωπικού γιατρού”.

Για τον ΕΟΠΥΥ προβλέπεται ότι τα έσοδα θα παρουσιάσουν οριακή μείωση ύψους 16 εκατ. ευρώ το 2023, σε σχέση με το 2022.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022 και να διαμορφωθούν σε 6 δισ. ευρώ.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις