Χάνουν τις αυξήσεις 910.073 συνταξιούχοι λόγω προσωπικής διαφοράς

Ένας στους τρεις συνταξιούχους (910.073 άτομα ή 34,5% του συνόλου) δεν θα λάβουν την αύξηση κατά 7,75% που θα δοθεί το 2023, εξαιτίας της ύπαρξης της προσωπικής διαφοράς. Το υπουργείο Εργασίας, γνωστοποιώντας τον ακριβή αριθμό των δικαιούχων των αυξήσεων που θα δοθούν, εμφάνισε το ακριβές νούμερο των μεγάλων «χαμένων» που θα δουν μόνο λογιστική μείωση της προσωπικής διαφοράς τους,  με την ελπίδα σε μελλοντικό χρόνο να διαπιστώσουν βελτίωση στο εισόδημά τους.

Αρκετοί εξ αυτών όμως, περίπου το 83%, θα καταφέρουν να πετύχουν κάποια, έστω και μικρή αναπροσαρμογή, λόγω άλλων αυξήσεων που, αν και περιορισμένες, θα δοθούν επίσης από την 1.1.2023. Συνολικά, το «ξεπάγωμα» των τακτικών αυξήσεων στις συντάξεις μετά από 12 χρόνια, θα το καρπωθούν 1.724.713 άτομα.

Από τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που θα γίνουν με το νέο έτος, η αύξηση που θα προκύψει λόγω κατάργησης της φορολογικής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αφορά 912.644 συνταξιούχους (34,63% του συνόλου), οι οποίοι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, άνω των 12.000 ευρώ. Θα διαπιστώσουν βελτίωση στο εισόδημά τους, που θα κυμαίνεται από 2-6 ευρώ για μηνιαίες αποδοχές 1.000  – 1.500 ευρώ. Μάλιστα, σε δύο παραδείγματα που έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας, προκύπτει βελτίωση εισοδήματος 66 ευρώ το έτος, από την κατάργηση της εν λόγω φορολογικής επιβάρυνσης, δηλαδή 5,5 ευρώ το μήνα.

Αύξηση θα προκύψει όμως και από την καταβολή της 4ης δόσης, λόγω εφαρμογής των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης που θεσμοθέτησε ο «νόμος Βρούτση» (ν.4670/2020) και την οποία θα καρπωθούν 231.655 δικαιούχοι (8,79% του συνόλου). Πρόκειται για μια βελτίωση εισοδήματος, που κατά μέσο όρο θα κυμαίνεται στα επίπεδα των 8 ευρώ το μήνα. Σε άλλο παράδειγμα που δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη αύξηση στο εισόδημα ενός χαμηλοσυνταξιούχου με σύνταξη 514 ευρώ, το όφελος ανέρχεται σε 174 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 14,5 ευρώ το μήνα.

Σε ό,τι αφορά το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ, θα το καρπωθούν 1.206.624 δικαιούχοι (45,79% του συνόλου), κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν οι μισοί από τους συνταξιούχους έχουν μηνιαίο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ.

Ας δούμε, αναλυτικά, όλα τα παραδείγματα με τις αυξήσεις, που επίσημα έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας:

Παράδειγμα 1ο

Με μια αύξηση: Συνταξιούχος που λαμβάνει τον μήνα 850 ευρώ. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 66 ευρώ, ενώ το ετήσιο 792 ευρώ. Θα αγγίξει δηλαδή το 93% μιας επιπλέον σύνταξης.  

Παράδειγμα 2ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαμβάνει σήμερα σύνταξη 900 ευρώ και δηλώνει εισοδήματα από άλλες πηγές 6.200 ευρώ συνολικά το έτος. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75% και το όφελος από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 906 ευρώ (840 ευρώ από την αύξηση 7,75% και 66 ευρώ από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς). Το ετήσιο όφελος ξεπερνά δηλαδή ανέρχεται σε μια επιπλέον σύνταξη.  

Παράδειγμα 3ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος λαμβάνει τον μήνα 750 ευρώ. Με την εφαρμογή της αύξηση του 7,75%, το μηνιαίο όφελος που θα έχει θα είναι περίπου 58 ευρώ, ενώ το ετήσιο 696 ευρώ. Παράλληλα, ο συνταξιούχος δικαιούται και την έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ καθώς οι συντάξιμες αποδοχές του δεν ξεπερνούν τις 9.600 ευρώ τον χρόνο. Με τον συνυπολογισμό και των δυο αυξήσεων στις αποδοχές του προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 946 ευρώ ξεπερνώντας κατά πολύ την μια επιπλέον σύνταξη.

Παράδειγμα 4ο

Με τριπλή αύξηση: Συνταξιούχος που υπέβαλλε αίτημα συνταξιοδότησης πριν τον Μάιο του 2016, με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, λαμβάνει των 514 ευρώ τον μήνα. Με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, το μηνιαίο του όφελος από αυτή την αύξηση θα είναι 40 ευρώ και το ετήσιο 480 ευρώ. Παράλληλα, θα λάβει επιπλέον αύξηση 2,83% λόγω της 4ης ετήσιας αύξησης που προβλέπεται στον ν. Βρούτση με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, δηλαδή επιπλέον 174 ευρώ τον χρόνο. Λόγω χαμηλού εισοδήματος (κάτω από τις 9.600 ευρώ) θα λάβει και το βοήθημα των 250 ευρώ. Επομένως με τον συνδυασμό των τριών παραπάνω αυξήσεων προκύπτει πως το συνολικό ετήσιο όφελος του ανέρχεται στα 904 ευρώ. Θα δει επομένως ακέραια μια επιπλέον σύνταξη αλλά και το 68% μιας 2ης επιπλέον σύνταξης.

Παράδειγμα 5ο

Με διπλή αύξηση: Συνταξιούχος με μηνιαίες απολαβές 1.100 ευρώ, με την εφαρμογή της αύξησης του 7,75%, θα δει μηναίο όφελος 85 ευρώ και ετήσιο όφελος 1.020 ευρώ. Λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δει επιπλέον ετήσιο όφελος 66 ευρώ. Το συνολικό ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 1.086 ευρώ αγγίζοντας την μια επιπλέον σύνταξη.

Παράδειγμα 6ο

Αυξήσεις παρά την ύπαρξη σημαντικής προσωπικής διαφοράς. Συνταξιούχος με 70 ευρώ αρνητική προσωπική διαφορά λαμβάνει καθαρή σύνταξη τον μήνα 560 ευρώ. Η αύξηση του 7,75% μειώνει σημαντικά την προσωπική διαφορά ωστόσο δεν την υπερκαλύπτει. Λόγω εισοδήματος κάτω των 9.600 ευρώ τον χρόνο, ο συνταξιούχος θα λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ και παράλληλα θα δει να μειώνεται κατά 42 ευρώ η προσωπική του διαφορά και θα μπορέσει να δει ταχύτερα πραγματικές αυξήσεις στη τσέπη του στο μέλλον.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις