Ουραγός η Ελλάδα στα γενόσημα φάρμακα

Η Ελλάδα παράγει, αλλά δεν καταναλώνει γενόσημα φάρμακα. Αυτό είναι το συμπέρασμα της ετήσιας έκθεσης της IQVIA, που έχει πραγματοποιηθεί σε 18 χώρες – μέλη της ΕΕ και αφορά το 2021 και την κατανάλωση σε φάρμακα.

Στην Ελλάδα η διείσδυση που έχει επιτευχθεί στα γενόσημα φάρμακα βρίσκεται στο 36,2%, ποσοστό που είναι το πιο χαμηλό ανάμεσα στις χώρες που διεξήχθη η έρευνα. Στον αντίποδα, πρώτη σε κατανάλωση γενόσημων φαρμάκων είναι η Ιρλανδία με 54,9% και ακολουθούν η Πορτογαλία (52,6%), η Ισπανία (50,9%) και η Ιταλία (47,1%).

Ειδικά, για την χώρα μας, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι καταναλώσεις στα on patent (προστατευμένη πατέντα) βρίσκονται στο 8,5%, υψηλότερα από το 6,4% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. Αντίστοιχα στα πρωτότυπα εκτός πατέντας φάρμακα (off patent) η κατανάλωση στην Ελλάδα ανέρχεται στο 32%, αισθητά μεγαλύτερη από το 1,7% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις