Τραπεζοϋπάλληλοι: Αίτηση στον ΕΦΚΑ για να λάβουν αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές

Σε ειδική πλατφόρμα θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση οι τραπεζοϋπάλληλοι για τους οποίους έγινε λάθος παρακράτηση εισφοράς για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα, από τις Τράπεζες και πιστώθηκε στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ. Την πρωτοβουλία αυτή έλαβε η διοίκηση του ΕΦΚΑ, μιας και οι εισφορές που παρακρατήθηκαν αφορούν μια μεγάλη χρονικά περίοδο, από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και την 31η Ιανουαρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν υπάρξει παραινέσεις από συνδικαλιστικά σωματεία του κλάδου για το θέμα. Το λάθος αφορούσε σε παρακράτηση που είχε γίνει 0,85% ως εισφορά υγείας την παραπάνω περίοδο, αντί για 0,4% όπως ήταν το σωστό. Συνολικά, υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε περίπου 30.000 οι τραπεζοϋπάλληλοι, που υπέστησαν αυτή την λάθος παρακράτηση και το ποσό που πρέπει να επιστραφεί από τον ΕΦΚΑ, υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr), επιλέγοντας:  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Μισθωτοί → «Αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ασφαλισμένου κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 – 31.01.2020»  με τη χρήση κωδικών TAXISNET και δήλωση ΑΜΚΑ.

Δεν απαιτείται η υποβολή συνοδευτικών δικαιολογητικών ή η προσέλευση των ενδιαφερομένων στις τοπικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Οι αιτήσεις θα συσχετισθούν με τα στοιχεία των αντίστοιχων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) των εργοδοτών, οι οποίες υποβάλλονται τμηματικά.

Σύμφωνα με τον φορέα, εφόσον επιβεβαιωθεί η ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων, τα τυχόν επιστρεφόμενα ποσά θα καταβληθούν στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων με την προϋπόθεση ότι δεν οφείλουν στον e-ΕΦΚΑ.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα διενεργηθεί συμψηφισμός με τις όποιες οφειλές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα επιστραφεί το υπόλοιπο ποσό.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις