Μη μισθωτοί: Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας με ηλεκτρονική πλατφόρμα

 Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2023, απέκτησαν οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που έθεσε σε λειτουργία ο ΕΦΚΑ. Έτσι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, θα μπορούν να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία της αρεσκείας τους, για να καταβάλλουν τις εισφορές τους, για το επόμενο έτος.

Η διαδικασία τέθηκε σε ισχύ στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο (https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias). Η επιλογή θα μπορεί να γίνει ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Ενότητα Ασφαλισμένοι-> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2023.


Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης – δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η/1/2023.

Υπενθυμίζεται ότι στις προθέσεις του υπουργείου Εργασίας,  είναι να αυξηθούν όλες οι ασφαλιστικές κατηγορίες από 1.1.23, κατά το ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού, όπως αυτό καταγράφηκε στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει αύξηση εισφορών κατά 9,9%.

Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση – δήλωση επιλογής/μεταβολής θα παραμείνουν, για το έτος 2023, στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.


Από την επιλογή των ανώτερων ή των κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών, προκύπτουν αντίστοιχα υψηλότερες ή χαμηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές στο τέλος του εργασιακού βίου, για κάθε μη μισθωτό ασφαλισμένο.

Ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών για κύρια ασφάλιση

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ασφαλιστικές εισφορές έως 31.12.2022 Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2023 χωρίς το ποσό υπέρ ανεργίας (10 ευρώ)
1η 210* 230
2η 252 276
3η 302 331
4η 363 398
5η 435 477
6η 566 621

 

*Ποσά σε ευρώ

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις