Διαγνωστικά κέντρα: Σοβαρές υπερβάσεις σε σχέση με τα όρια του ΕΟΠΥΥ

Σοβαρές υπερβάσεις σε μια σειρά από εξετάσεις που έχουν υψηλή ζήτηση, διαπιστώνουν τα διαγνωστικά κέντρα. Με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, επισημαίνουν ότι ο ΕΟΠΥΥ πριν πληρώσει τους παρόχους υγείας υπολογίζει τη συνολική δαπάνη που έχει καταθέσει ο κλάδος, αφαιρεί το προϋπολογισθέν budget για την εκάστοτε κατηγορία πάροχου υγείας και το υπολειπόμενο ποσό το κουρεύει οριζόντια.

«Βάσει αυτής της διαδικασίας, κοινοποιήθηκε στα διαγνωστικά εργαστήρια και στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς το clawback για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 που ανήλθε για τις βιοπαθολογικές εξετάσεις, τις αξονικές και τις μαγνητικές τομογραφίες, με ύψος κουρέματος άνω του 47%. Η χρεοκοπία του κλάδου είναι πλέον βέβαιη! Δεν υπάρχει κλάδος της οικονομίας που να του κουρεύονται 70% των αμοιβών του (τρέχον clawback, δόσεις αποπληρωμής των παλαιών clawback, παρακράτηση της εφορίας) και να βγαίνει» αναφέρεται στην επιστολή.

«Δεν ξέρουμε εν μέσω Χριστουγέννων πως θα πληρωθούν οι βασικές υποχρεώσεις μας. Τα αντιδραστήρια, το ρεύμα και το δώρο Χριστουγέννων των υπαλλήλων μας για το οποίο θα φέρουμε και ποινική ευθύνη σε περίπτωση μη καταβολής του! Με 40% κούρεμα, συν τη φορολογία, συν τις ασφαλιστικές εισφορές… τα νούμερα δεν βγαίνουν και είναι ξεκάθαρο» επισημαίνουν τα διαγνωστικά κέντρα, ζητώντας χρηματοδότηση του προϋπολογισμού εντός του Δεκεμβρίου.

Ανάμεσα στις εξετάσεις που έχει γίνει υπέρβαση στον προϋπολογισμό είναι τα βιολογικά υλικά, οι πολυγονιδιακές εξετάσεις για CA μαστού, οι ακτινογραφίες, η μέτρηση οστικής πυκνότητας, τα υπερηχογραφήματα ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων, οι αξονικές τομογραφίες αλλά και τα σπινθηρογραφήματα.

Τα στοιχεία που παραθέτουν τα διαγνωστικά κέντρα αφορούν το Σεπτέμβριο.

Ο κλάδος, όπως επισημαίνει, επιβαρύνεται κάθε χρόνο με αναγκαστικές επιστροφές της τάξεως των 120 με 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις