«Επί θύραις» δάνεια για σπίτια σε νέους και μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων – Όλο το χρονοδιάγραμμα

Τον Μάρτιο προγραμματίζει το υπουργείο Εργασίας να ξεκινήσει η χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, καθώς και το πρόγραμμα «Κάλυψη» για την μίσθωση ιδιωτικών κατοικιών. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξειδίκευση του προγράμματος, τον οδηγό εφαρμογής του και την πρόσκληση προς τις τράπεζες για να συμμετάσχουν σε αυτό. Ειδικά για το πρόγραμμα «Κάλυψη» θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες, με τους δήμους που θα το αναλάβουν και η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας ώστε να υποβληθούν οι απαραίτητες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από όλες τις πλευρές.

Πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα των χαμηλότοκων δανείων προβλέπεται ότι:

– Εντός των ημερών θα εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων.

– Στις αρχές Φεβρουαρίου θα γίνει η πρόσκληση προς τις τράπεζες.

– Μέσα στο Φεβρουάριο υπολογίζεται ότι θα εκδοθεί ο Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος και το Μάρτιο θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και σταδιακά η έγκριση από τις τράπεζες.

Δικαιούχοι άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι άτομα ηλικίας 25-39 ετών με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.

Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι 10.000 νέοι ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών.

Αναφορικά με το πρόγραμμα Κάλυψη οι εξελίξεις έχουν ως εξής:

– Καταγράφεται η αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδιοκτήτες ακινήτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Εστία» προκειμένου να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα και καταχωρούνται τα στοιχεία όσων ανταποκρίνονται θετικά.

– Έχει ξεκινήσει μια πρώτη συνεννόηση με τους Δήμους και τους φορείς που λειτούργησαν ως εταίροι στο πρόγραμμα Εστία προκειμένου να συνεχιστεί η συνεργασία στο νέο πρόγραμμα. Τις επόμενες ημέρες θα οριστεί και επίσημη συνάντηση.

– Έως το τέλος Ιανουαρίου θα υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.

– Το Φεβρουάριο θα αναπτυχθεί η ψηφιακή πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες και τους δυνητικούς ωφελούμενους, προκειμένου οι πρώτοι να δηλώσουν επίσημα τη διαθεσιμότητα του ακινήτου τους και οι δεύτεροι να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Στόχος είναι η αξιοποίηση σε πρώτη φάση τουλάχιστον 1.000 ακινήτων, στα οποία θα στεγαστούν 2.500 ωφελούμενοι 25-39 ετών, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται ότι για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», οι δράσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό 1,75 δισ. ευρώ από τα οποία εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περί τους 137.000 δικαιούχους.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις