Μέτρα από την Κομισιόν για τις ελλείψεις φαρμάκων – Απάντηση Κυριακίδου στον Πλεύρη

Παγκόσμιο φαινόμενο χαρακτήρισε η Ευρωπαία επίτροπος για θέματα Υγείας Στέλλα Κυριακίδου το πρόβλημα με τις ελλείψεις των φαρμάκων. Ένα πρόβλημα που εμφανίζεται όχι μόνο σε χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά και στον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σε επιστολή του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη,  η κυρία Κυριακίδου γνωστοποίησε ότι έχει αναλάβει πρωτοβουλία να ζητήσει να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, ως αντιμετώπιση στο πρόβλημα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ελλείψεις φαρμάκων συνιστούν μακροχρόνια πρόκληση στην ΕΕ. Ο στόχος πάντως παραμένει και είναι η ύπαρξη επάρκειας φαρμάκων στην αγορά με την λήψη μέτρων.

Όλη η απαντητική επιστολή της κυρίας Κυριακίδου στον Έλληνα υπουργό Υγείας, έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Υπουργέ,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας με ημερομηνία 3 Ιανουαρίου, στην οποία περιγράφετε τις ανησυχίες σας σχετικά με τις ελλείψεις και τη συνέχεια της προσφοράς φαρμάκων στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Η συνεχής διαθεσιμότητα ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών φαρμάκων για τους ασθενείς της ΕΕ είναι η βασική μου προτεραιότητα. Οι ασθενείς θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται τόσο σε συνθήκες κρίσης όσο και σε κανονικούς καιρούς. Ως εκ τούτου, ο στόχος μας είναι σαφής: να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στα φάρμακα για όλους τους ασθενείς που έχουν ανάγκη και να αποφύγουμε οποιαδήποτε διαταραχή της αγοράς των φαρμάκων στην ΕΕ.

Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν μακροχρόνια πρόκληση στην ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Ατενίζοντας το μέλλον για να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, η Φαρμακευτική Στρατηγική μας για την Ευρώπη με την επικείμενη μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας είναι η απάντησή μας για τη βελτίωση της προσφοράς φαρμάκων στην ΕΕ και την αποφυγή ελλείψεων.

Για την ενημέρωση των κατάλληλων μέτρων πολιτικής, έχουμε πραγματοποιήσει εκτεταμένη εργασία σε αυτό το θέμα. Αυτό περιλαμβάνει τη μελέτη της Ε. Επιτροπής για τις ελλείψεις και ένα Έγγραφο Εργασίας που δημοσιεύτηκε για την ασφάλεια του εφοδιασμού, το οποίο είναι αποτέλεσμα διαρθρωμένου διαλόγου με τη βιομηχανία, τα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρμόδιων αρχών, τους επαγγελματίες υγείας, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους εκπροσώπους ασθενών, για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και για την προετοιμασία λήψης πιθανών ενεργειών για τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους.

Τα πορίσματα του δομημένου διαλόγου θα επικαιροποιήσουν περαιτέρω τη μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας και ενδέχεται να καλύψουν τον καλύτερο συντονισμό για την παρακολούθηση, διαχείριση και αποφυγή ελλείψεων και ισχυρότερες υποχρεώσεις για προμήθεια, έγκαιρη κοινοποίηση ελλείψεων και αποσύρσεων, καθώς και ενισχυμένη διαφάνεια των αποθεμάτων.

Εξετάζοντας την παρούσα κατάσταση, έχουμε ένα συντονισμένο σύστημα παρακολούθησης και μηχανισμών μετριασμού της έλλειψης που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων διαθεσιμότητας. Ο European Medicines Agency (EMA) συνεργάζεται με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές, τη βιομηχανία και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς με συνεργατικό τρόπο για την επίλυση των ελλείψεων. Αυτό περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του EMA και των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών μέσω της ομάδας εργασίας του Ενιαίου Σημείου Επαφής. Οι συζητήσεις με τη βιομηχανία λαμβάνουν χώρα όταν η ομάδα εργασίας εντοπίζει κρίσιμες ελλείψεις, ώστε να ληφθούν μέτρα μετριασμού – αυτό είναι πραγματικά το κρίσιμο σημείο.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για μια πολύ λεπτή διαδικασία συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών αρχών, εκπροσώπων των Κρατών Μελών και της βιομηχανίας. Όπου η ομάδα εργασίας δεν μπορεί να βρει λύση για μια έλλειψη, αυτό το ζήτημα κλιμακώνεται στη Διευθύνουσα Ομάδα Ελλείψεων Φαρμάκων, η οποία περιλαμβάνει εκπροσώπηση σε επίπεδο προϊσταμένων του EMA.

Επιπλέον, τα Κράτη Μέλη πρέπει να απέχουν από τη λήψη εθνικών μέτρων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εσωτερική αγορά της ΕΕ και να εμποδίσουν την πρόσβαση σε φάρμακα όσων έχουν ανάγκη σε άλλα Κράτη Μέλη. Από την άποψη αυτή, όποτε μας κοινοποιούνται μέτρα που θα μπορούσαν να έχουν τέτοιο αντίκτυπο, η Ε. Επιτροπή ζητά από το εν λόγω Κράτος Μέλος να τα ανακαλέσει.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Υγείας (Health Emergency Preparedness and Response Authority-HERA) θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης να αποτρέπει, να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται γρήγορα σε διασυνοριακές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και τη δίκαιη κατανομή βασικών ιατρικών αντιμέτρων για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων της εφοδιαστικής αλυσίδας και την βοήθεια πρόληψης ελλείψεων.

Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να χρησιμοποιήσετε τους υπάρχοντες μηχανισμούς. Για αυτό θα είναι σημαντικό να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτά τα φόρουμ σχετικά με τον τύπο του προϊόντος που βρίσκεται σε έλλειψη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ε. Επιτροπή θα σας υποστηρίξει σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Η Ε. Επιτροπή με τον EMA – επίσης χάρη στη νέα εκτεταμένη εντολή της για τις ελλείψεις – δεσμεύονται πλήρως να διασφαλίσουν την έγκαιρη και συνεχή παροχή φαρμάκων που σώζουν ζωές σε Ευρωπαίους ασθενείς υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και υπολογίζουμε στη δέσμευση και τη συνεργασία σας ως προς αυτό.»

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις