ΔΟΘ: Σοβαρές ελλείψεις σε αντιβιοτικά

Την επίσπευση και ενίσχυση των προσπαθειών σε κοινοτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που σημειώνονται σε ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά σκευάσματα ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ).

Σε κοινή επιστολή που συνυπογράφει μαζί με άλλες 10 ευρωπαϊκές οργανώσεις ασθενών και καταναλωτών, η ΔΟΘ αναφέρει ότι οι συνέπειες της υφιστάμενης κατάστασης, με αντιβιοτικά όπως η αμοξικιλλίνη να είναι πλέον εξαιρετικά δυσεύρετα σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι δραματικά αισθητές στους ασθενείς, τις οικογένειές τους και τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα αυτήν την εποχή εν μέσω έξαρσης γρίπης και ιώσεων, και δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Υπογραμμίζεται πως τα μέτρα που έχουν -μέχρι στιγμής- υιοθετηθεί για τη διευθέτηση του προβλήματος δεν είναι επαρκή και, ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή ρυθμιστική Αρχή πρέπει να κηρύξει την έλλειψη αντιβιοτικών ως «μείζον γεγονός». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ΕΜΑ θα μπορέσει να συντονίσει στοχευμένες δράσεις για την εξομάλυνση των ελλείψεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να προσαρμόσει ανάλογα τις υποχρεώσεις των φαρμακοβιομηχανιών.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις