Στα ύψη η δαπάνη των νοσοκομείων για φάρμακα

Η δαπάνη των δημόσιων νοσοκομείων για φάρμακα είναι πιθανό το 2022 να ξεπεράσει το 1,18 δισ. ευρώ! Αυτό προκύπτει από εκτιμήσεις της αγοράς αφού στο οκτάμηνο της περασμένης χρονιάς είχε διαπιστωθεί ρυθμός αύξησης 12,5% της δαπάνης, σε σχέση με το 2021.

Η συνολική δαπάνη του νοσοκομειακού φαρμάκου ανήλθε το 2021 σε 1,05 δισ. ευρώ, με 580 εκατ. ευρώ υπέρβαση (55,2%), ενώ το 2020 στα 969 εκατ. ευρώ, με 469 εκατ. ευρώ υπέρβαση (48,4%).

Η δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα, σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι να μειώσει το clawback, που είναι ο μηχανισμός της αυτόματης επιστροφής της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης συνολικά, κατά 50 εκατ. ευρώ το 2022 (συγκριτικά με τη δαπάνη του 2020).

Πρόκειται για έναν στόχο που είναι δύσκολο να επιτευχθεί, εξαιτίας των νοσοκομείων.

Το clawback του ΕΟΠΥΥ για το 2020 ανήλθε σε 888,9 εκατ. ευρώ και για τα νοσοκομεία στο 368,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1,258 δισ. ευρώ.  Έτσι, αν και για τον ΕΟΠΥΥ καταγράφεται για το 2022 μια μείωση κατά 60,9 εκατ. ευρώ, στα νοσοκομεία διαφαίνεται μια αύξηση της τάξης των 123,1 εκατ. ευρώ, που σημαίνει αύξηση συνολικά του clawback κατά 62,2 εκατ. ευρώ.

Η επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων θα σημαίνει πως η Κυβέρνηση δεν μπορεί να εκπληρώσει τη δέσμευση μείωσης έναντι του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις