Προστασία μητρότητας: Επέκταση ειδικής παροχής στους 9 μήνες – Σε λειτουργία η πλατφόρμα

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για την επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας στους 9 μήνες από έξι που ίσχυε.

Τη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), όλες οι δικαιούχοι με ημερομηνίες έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από τις 26 Μαΐου έως και τις 24 Νοεμβρίου 2022, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη στείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, ή αν έχουν υποβάλει δήλωση στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη με τους κωδικούς TaxisNet στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ ergasia-kai-asphalise/ apozemioseis-kai-parokhes/ epektases-tes-eidikes-adeis- prostasias-tes-metrotetas

Οι ενδιαφερόμενες, θα πρέπει να αναφέρουν στη δήλωση πότε έλαβαν ή θα λάβουν την επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας:

α) είτε σε συνέχεια της αρχικής λήξης της,

β) είτε μετά την παρεμβολή κανονικής άδειας έτους 2022,

γ) είτε μετά τη μεσολάβηση πραγματικής εργασίας στον εργοδότη, καταγράφοντας και τα ακριβή χρονικά διαστήματα κανονικής αδείας ή πραγματικής εργασίας.

Ειδικότερα, στη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση η ενδιαφερόμενη θα πρέπει να δηλώνει:

«Επιθυμώ την επέκταση της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας:

1) σε συνέχεια από την αρχική λήξη αυτής ή

2) μετά την παρεμβολή της κανονικής άδειας του έτους 2022, η οποία ελήφθη ή θα ληφθεί από ……. έως ……. ή

3) μετά τη μεσολάβηση πραγματικής εργασίας στον εργοδότη από ……. έως …….”

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις