Ποια είναι η φαρμακευτική δαπάνη το ΕΟΠΥΥ για το 2023

Στα 2,125 δισ. ευρώ θα ανέλθει η φαρμακευτική δαπάνη για τον ΕΟΠΥΥ κατά το 2023. Στην ΚΥΑ που υπέγραψαν τα υπουργεία Οικονομικών και Υγείας και η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ορίζεται ότι από το εν λόγω ποσό τα φάρμακα κοινότητας θα κοστίσουν 1,26 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 865 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για να καλυφθεί η δαπάνη σε φάρμακα υψηλού κόστους καθώς και για τα υπόλοιπα φάρμακα, που χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ Ο κάθε επιμέρους προϋπολογισμός κατανέμεται ισόποσα στους 12 μήνες του έτους. Κάθε μήνα υπολογίζεται η διαμόρφωση της δαπάνης σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο και τυχόν υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται και απαιτείται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) σε εξαμηνιαία βάση.

Στο ίδιο ΦΕΚ με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται και η ρύθμιση των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2021. Όπως αναφέρεται, κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά αυτόματης επιστροφής, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση καταβολής τους σε δόσεις, εφόσον δεν οφείλουν ποσά επιστροφής για το έτος 2021 και καταβάλουν κανονικά τις δόσεις της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών των ετών 2012-2018 και των ετών 2019 και 2020. Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτημα της εταιρείας στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ έως τις 20-03-2023.

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία με ηλεκτρονική καταβολή με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής.

Το σύνολο της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι καταβλητέο έως τις 28 Απριλίου του 2023. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός. Ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ και ορίζεται στις 36 ο μέγιστος αριθμός δόσεων. Οι οφειλές που εντάσσονται στην εν λόγω ρύθμιση απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει ευεργετημάτων μετά την εκούσια καταβολή της πρώτης δόσης. Μετά την υπαγωγή χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας οφειλών ΕΟΠΥΥ και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων ή των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, παύει αυτόματα η ισχύς της ρύθμισης.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις