ΕΟΠΥΥ – Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων: 25 νέα σκευάσματα

Φάρμακα για την κατάθλιψη, για τις επιληπτικές κρίσεις και για την οστεοπόρωση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ. Συνολικά, μετά από απόφαση του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, προστέθηκαν 25 νέα σκευάσματα στο συγκεκριμένο κατάλογο.

Πιο συγκεκριμένα,  οι προσθήκες που έγιναν είναι οι εξής:

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: FLUOROURACIL

ΕΝΔΕΙΞΗ: Τοπική θεραπεία μη υπερκερατοειδών, μη υπερτροφικών ακτινικών κερατώσεων (κλίμακας Olsen Ι και ΙΙ) του προσώπου, των αυτιών και/ή του τριχωτού της κεφαλής σε ενήλικες

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κρέμα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

PIERRE FABRE FARMAKA AE

 1. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: CENOBAMATE

ΕΝΔΕΙΞΗ: Συμπληρωματική θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση σε ενήλικες ασθενείς με επιληψία που δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς παρά το ιστορικό θεραπείας με τουλάχιστον 2 αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Δισκίο / Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

KAK: ANGELINI PHARMA S.P.A., ITALY

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: FILGOTINIB

ΕΝΔΕΙΞΗ: Θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε ένα ή περισσότερα τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα. Το Jyseleca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ: GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: Pegcetacoplan (Πεγκσετακοπλάνη)

ΕΝΔΕΙΞΗ: Θεραπεία ενηλίκων ασθενών με παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία οι οποίοι είναι αναιμικοί μετά από θεραπεία με αναστολέα C5 για τουλάχιστον 3 μήνες.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Διάλυμα προς έγχυση

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL), STOCKHOLM, SWEDEN

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: Risperidone

ΕΝΔΕΙΞΗ: Θεραπεία της σχιζοφρένειας σε ενήλικες για τους οποίους έχουν τεκμηριωθεί ανεκτικότητα και αποτελεσματικότητα με την από του στόματος ρισπεριδόνη

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος παρατεταμένης αποδέσμευσης

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ: LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A., SPAIN

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: Εσκεταμίνη

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ενδείκνυται, σε συνδυασμό με ένα SSRI ή SNRI, σε ενήλικες με ανθεκτική στη θεραπεία Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή, οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεραπείες με αντικαταθλιπτικά κατά το τρέχον μέτριο έως σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ρινικό εκνέφωμα Διαυγές, άχρωμο διάλυμα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ JANSSEN-CILAG INTERN. NV, BELGIUM

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: ABIRATERONE ACETATE

ΕΝΔΕΙΞΗ: Όπως αναφέρεται στην ΠΧΠ

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη στη λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων

ΚΑΚ: RAFARM A.E.B.E.

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: TERIPARATIDE

ΕΝΔΕΙΞΗ: Ενδείκνυται σε ενήλικες για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και σε άντρες με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα. Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει καταδειχθεί σημαντική μείωση στη συχνότητα εμφάνισης των σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων, αλλά όχι των καταγμάτων του ισχίου. Ενδείκνυται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης που σχετίζεται με παρατεταμένη και συστηματική θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή σε γυναίκες και άντρες με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα (ένεση)

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη στη λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων

ΚΑΚ ACCORD HEALTHCARE S.L.U., SPAIN

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: INCLISIRAN

ΕΝΔΕΙΞΗ: Ενδείκνυται σε ενήλικες με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία (ετερόζυγη οικογενή και μη οικογενή) ή μικτή δυσλιπιδαιμία ως προσθήκη στη διατροφή:

 • σε συνδυασμό με στατίνη ή στατίνη με άλλες θεραπείες μείωσης των επιπέδων των λιπιδίων σε ασθενείς που δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν τους στόχους ως προς την LDL-C με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης ή
 • σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες μείωσης των επιπέδων των λιπιδίων σε ασθενείς που εμφανίζουν μη ανοχή στις στατίνες ή για τους οποίους αντενδείκνυνται οι στατίνες

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ: NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: ROSUVASTATIN CALCIUM,EZETIMIBE

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Πρωτοπαθής υπερχοληστερολαιμία Το Rosuben Plus ενδείκνυται ως συμπλήρωμα της δίαιτας για την αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς υπερχοληστερολαιμίας ως θεραπεία υποκατάστασης σε ενήλικες ασθενείς που ελέγχονται επαρκώς με τις επιμέρους ουσίες χορηγούμενες ταυτόχρονα στο ίδιο επίπεδο δόσης όπως ο σταθερός συνδυασμός δόσεων, αλλά ως χωριστά προϊόντα. Πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων Το Rosuben Plus ενδείκνυται για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων ως θεραπεία υποκατάστασης σε ασθενείς με στεφανιαία καρδιακή νόσο και ιστορικό οξείας στεφανιαίας νόσου, οι οποίοι ελέγχονται επαρκώς με τις μεμονωμένες ουσίες που χορηγούνται ταυτόχρονα στο ίδιο επίπεδο δόσης όπως στο σταθερού συνδυασμού δόσεων, αλλά ως ξεχωριστά προϊόντα.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: BULEVIRTIDE

ΕΝΔΕΙΞΗ: Θεραπεία ενήλικων ασθενών που πάσχουν από χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας D (HDV) με θετικό HDV-RNA στο πλάσμα (ή στον ορό) με αντιρροπούμενη ηπατική νόσο

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για ενέσιμο διάλυμα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ: GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: INSULIN GLARGINE

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: INJ.SOL 100U/ML BTx5 PF.PEN x3ML (kwikPen, συσκευή χορήγησης από 1 έως 80 μονάδες)

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη νέας συσκευασίας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ: ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDERLANDS

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: SIPONIMOD

ΕΝΔΕΙΞΗ: Θεραπεία ενηλίκων ασθενών με δευτεροπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση με ενεργή νόσο η οποία τεκμηριώνεται από υποτροπές ή με χαρακτηριστικά απεικόνισης που είναι ενδεικτικά της φλεγμονώδους δραστηριότητας.

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

ΣΥΣΚΕΤΑΣΙΕΣ: MAYZENT F.C.TAB 1MG/TAB 28 δισκία σε Blisters PA/alu/PVC/Alu

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη νέας περιεκτικότητας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ: NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, IRELAND

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: SODIUM CHLORIDE

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Διάλυμα για έγχυση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: BAG x 100 ML, BAG x 250 ML, BAG x 50 ML

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη νέας συσκευασίας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ: BAXTER HELLAS ΕΠΕ

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: CEFTAZIDIME AVIBACTAM

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ενδείκνυται σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 3 μηνών και άνω για τη θεραπεία:

 • Επιπλεγμένης ενδοκοιλιακής λοίμωξης
 • Επιπλεγμένης ουρολοίμωξης, συμπεριλαμβανομένης της πυελονεφρίτιδας – Νοσοκομειακής πνευμονίας, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας σχετιζόμενης με τον αναπνευστήρα
 • Βακτηριαιμίας που συμβαίνει σε συσχέτιση με, ή επί υποψίας συσχέτισης με, οποιαδήποτε από τις παραπάνω λοιμώξεις, σε ενήλικες
 • Λοιμώξεων που οφείλονται σε αερόβιους Gram αρνητικούς οργανισμούς, σε ασθενείς με περιορισμένες επιλογές θεραπείας

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη νέας ένδειξης και παραμονή στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, RINGASKIDDY API PLANT, COUNTY CORK, IRELAND

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Διάλυμα για έγχυση

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Ένταξη νέας συσκευασίας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: BAG x 100 ML, BAG x 1000 ML, BAG x 250 ML, BAG x 500 ML

ΚΑΚ: BAXTER HELLAS ΕΠΕ

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE,SODIUM LACTATE

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Διάλυμα για έγχυση

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Ένταξη νέας συσκευασίας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: BAGx1000 ML, BAGx500 ML

ΚΑΚ: BAXTER HELLAS ΕΠΕ

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: PURIFIED DIPHTERIA TOXOID,PURIFIED TETANUS TOXOID,PURIFIED PERTUSSIS TOXOID (PT XD),FILAMENTOUS HAEMAGGLUTININ (FHA),INACTIVATED POLIOVIRUS VACC TYPE I,INACTIVATED POLIOVIRUS VACC TYPE II,INACTIVATED POLIOVIRUS VACC TYPE III

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο εναιώρημα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Ένταξη νέας συσκευασίας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: INJ.SUSP (1ΔΟΣΗ)0,5ML PF.SYR. BT x 1 PF.SYR. x 0,5 ML (με μία ξεχωριστή βελόνα στο blister)

ΚΑΚ: SANOFI PASTEUR EUROPE, FRANCE

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: ALIROCUMAB

ΝΕΑ ΕΝΔΕΙΞΗ: Εγκατεστημένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος Το Praluent ενδείκνυται σε ενήλικες με εγκατεστημένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου ελαττώνοντας τα επίπεδα της LDL-C ως συμπλήρωμα στη διόρθωση άλλων παραγόντων κινδύνου: – σε συνδυασμό με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης με ή χωρίς άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες ή, – μόνο ή σε συνδυασμό με άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες σε ασθενείς που έχουν δυσανεξία στη στατίνη ή για τους οποίους η χορήγηση στατίνης αντενδείκνυται

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Eνέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

ΚΑΚ: SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: FERROUS GLUCONATE

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Αναβράζοντα κοκκία

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη νέας συσκευασίας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: BTx30 SACHETS

ΚΑΚ: CROSS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Δ.Τ. CROSS PHARMACEUTICALS P.C.

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: FERROUS GLUCONATE HYDRATE

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Αναβράζοντα κοκκία

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη νέας συσκευασίας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΑΚ MEDIAPHARM ΕΠΕ

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: PREDNISOLONE

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη νέας περιεκτικότητας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πόσιμο διάλυμα΄

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: ORAL.SOL 1MG/ML BT X 1 BOTTLE (AMPER GLASS – TYPE III X 120 ML + ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ Χ 5 ML

ΚΑΚ: HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. Δ.Τ. HEREMCO Μ.Ε.Π.Ε.

 1. ΔΡΑΣΤΙΚH ΟΥΣΙA: BECLOMETASONE DIPROPIONATE, FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE, GLYCOPYRRONIUM

ΕΝΔΕΙΞΗ: Αγωγή συντήρησης για το άσθμα, σε ενήλικες οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς με συνδυασμό συντήρησης β2‑ διεγέρτη μακράς δράσης και υψηλή δόση εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς, και οι οποίοι παρουσίασαν μία ή περισσότερες παροξύνσεις άσθματος κατά το προηγούμενο έτος

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: INH.SOL.P (Διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση)

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη νέας περιεκτικότητας στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: INH.SOL.P (172+5+9)MCG/DOSE 1 συσκευή εισπνοής (αλουμίνιο) x 120 δόσεις

ΚΑΚ: CHIESI FARM. SPA ITALY

 1. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: TENOFOVIR ALAFENAMIDE

ΕΝΔΕΙΞΗ: Θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β σε ενήλικες και εφήβους (ηλικίας 12 ετών και άνω με σωματικό βάρος τουλάχιστον 35 kg)

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Eπικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη περιορισμού αποζημίωσης στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ: GILEAD SCIENCES IRELAND UC, CO. CORK, IRELAND

 1. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: TAFLUPROST, TIMOLOL MALEATE

ΕΝΔΕΙΞΗ: Μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε ενήλικες ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή οφθαλμική υπέρταση, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στη μονοθεραπεία με τοπικά χορηγούμενους β-αποκλειστές ή τοπικά χορηγούμενα ανάλογα προσταγλανδίνης

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Θετική εισήγηση για ένταξη νέας φαρμακοτεχνικής μορφής και νέου περιέκτη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

ΚΑΚ: ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις