Χρηματοδοτική ένεση 200 εκατ. ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη

Αυξάνεται η φαρμακευτική δαπάνη κατά τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναμένεται να περιγράφεται σε ΚΥΑ των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών. Από αυτό το πρόσθετο κονδύλι τα 70 εκατ. ευρώ αναμένεται να καταλήξουν στο νοσοκομειακό φάρμακο.

Τα 200 εκατ. ευρώ πρόσθετης στήριξης αποτελούν το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στους στόχους μείωσης της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης για τα έτη 2022 (50 εκατ. ευρώ) και 2023 (150 εκατ. ευρώ) στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αποφασίστηκε, ωστόσο, το ποσό να προστεθεί στον υφιστάμενο προϋπολογισμό, νωρίτερα από το προβλεπόμενο, σε μια προσπάθεια ελέγχου της δαπάνης και ένα βήμα πιο κοντά στον εξορθολογισμό της.

Το ζητούμενο, βέβαια, είναι πως θα κατανεμηθεί το ποσό αυτό μεταξύ των επιμέρους δαπανών του φαρμακευτικού προϋπολογισμού θέμα που βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης την περασμένη Τετάρτη στο Υπ. Υγείας. Αυτό θα περιγράφει σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, πιθανόν και εντός της εβδομάδας. Οι τρεις κατηγορίες αφορούν τα αποζημιούμενα φάρμακα που διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, τα λεγόμενα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) και τα νοσοκομειακά σκευάσματα.

Στη συνάντηση οι δύο πλευρές συζήτησαν και το θέμα της έκδοσης των σημειωμάτων του clawback (του ποσού που αντιστοιχεί στην υπέρβαση της δαπάνης και που καταβάλλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες) τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τα νοσοκομεία.

Ο Υπουργός Υγείας φέρεται να ανέφερε ότι έχουν οριστικοποιηθεί όλοι οι κλειστοί προϋπολογισμοί για το 2022, με τη δημοσίευση κάποιων σε ΦΕΚ να εκκρεμεί, για αυτό και ο ΕΟΠΥΥ θα μπορέσει να προχωρήσει σύντομα στους υπολογισμούς του ποσού clawback ανά εταιρεία.

Σε ό,τι αφορά τη νοσοκομειακή δαπάνη, το Υπουργείο Υγείας φέρεται να δεσμεύτηκε ότι τα νοσοκομειακά σημειώματα clawback θα εκδοθούν έως τα τέλη του Μαΐου, ώστε να προλάβουν και οι εταιρείες να εκπληρώσουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις