Επιπλέον 200 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό για φάρμακα – Πώς θα γίνει η κατανομή του πρόσθετου ποσού

Επιπλέον ποσό 200 εκατ. ευρώ προστίθενται στον προϋπολογισμό της διετίας 2022 – 2023 για τα φάρμακα. Η σχετική προσθήκη έγινε με κοινή απόφαση που υπογράφουν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Τα κονδύλια αυτά αφορούν δεσμεύσεις του υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και, ειδικότερα, στους στόχους που τίθενται για τη μείωση του clawback (επιστροφή της υπέρβασης προϋπολογισθείσας δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης από τις φαρμακευτικές στο κράτος). Επιμερίζονται σε 50 εκατ. ευρώ το 2022 και 150 εκατ. ευρώ το 2023.

Το ποσό των 50 εκατ. ευρώ για το 2022 θα κατανεμηθεί ως εξής:

  • 10 εκατ. ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη (φαρμακεία κοινότητας) Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
    • 10 εκατ. ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη Φ.Υ.Κ. των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
    • 30 εκατ. ευρώ νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Το ποσό των 150 εκατ. ευρώ για το έτος 2023 κατανέμεται ως εξής:

• 65 εκατ. ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη (φαρμακεία κοινότητας) Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Β.
• 55 εκατ. ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη Φ.Υ.Κ. των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γ.
• 30 εκατ. ευρώ νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις