Επίσκεψη ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ Στο ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

Την Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, επισκέφτηκε το Ταμείο  Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ), ο Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης.  Συζήτησε με τα στελέχη, τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους και ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, τα κυρίαρχα ζητήματα του Ταμείου, όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς και η διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα, προκειμένου να γίνεται σωστή διασταύρωση στοιχείων.

Η Διοίκηση και τα στελέχη από την πλευρά τους ανέφεραν ότι ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς και καινοτόμους κλάδους της εθνικής οικονομίας, με ιδιαίτερα εξειδικευμένη απασχόληση και αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο.

Οι εργαζόμενοι έθεσαν επιτακτικά τα ζητήματα αιχμής του Ταμείου και αναφέρθηκαν στις θέσεις τους για το Ταμείο και τη δουλειά τους που κινδυνεύει από μονομερείς επιλογές εποπτικών αρχών και παρέδωσαν σχετικό υπόμνημα.

Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει άμεσα το θέμα μετάβασης του Ταμείου σε ψηφιακό περιβάλλον, για μεγαλύτερες και καλύτερες παροχές για όλους του ασφαλισμένους και δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει τα προβλήματα της Διοίκησης και των εργαζομένων και θα στηρίξει από όποια θέση και αν βρίσκεται το Ταμείο, σε κάθε πρωτοβουλία μεταρρυθμιστική για τον εκσυγχρονισμό και τις δομές του Ταμείου, προς όφελος των ασφαλισμένων μελών του, καθώς και των εργαζομένων, ώστε να μην χάσει κανείς τη δουλειά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Ταμείου τον ευχαριστούν θερμά και του εύχονται καλή επιτυχία στις εκλογές που έρχονται.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις