Συνετή χρήση αντιβιοτικών για καλύτερη αντιμετώπιση της αντοχής των μικροβίων

Τις συστάσεις του για συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ στις απειλές της μικροβιακής αντοχής κατά της υγείας, ενέκρινε την Πέμπτη, 1η Ιουνίου, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 525 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 33 αποχές, οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι η επιτυχής αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής προϋποθέτει τη συνετή χρήση αντιβιοτικών για τον άνθρωπο και τα ζώα, την ορθή πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, καθώς και περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών φαρμάκων και εναλλακτικών λύσεων.

Οι ευρωβουλευτές δήλωσαν επίσης ότι εάν τα μέτρα που συνιστώνται στα κράτη μέλη αποδειχθούν ανεπαρκή, θα χρειαστεί περαιτέρω νομοθετική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το σημερινό ψήφισμα αποτελεί τη συνέχεια της πρότασης του είχε υποβάλει στις 26 Απριλίου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σύσταση του Συμβουλίου (της ΕΕ) σχετικά με την ενίσχυση των δράσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής υπό το πρίσμα της προσέγγισης «One Health», στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Στην ανακοίνωση, υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε τη μικροβιακή αντοχή ως μία από τις τρεις πρώτες απειλές κατά της υγείας, καθώς, κάθε χρόνο, βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά προκαλούν περισσότερες από 670.000 λοιμώξεις και περίπου 33.000 θανάτους στην ΕΕ και στις χώρες του ΕΟΧ. Επίσης, από το 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε δηλώσει ότι η μικροβιακή αντοχή είναι μία από τις 10 κορυφαίες παγκόσμιες απειλές για τη δημόσια υγεία που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Εθνικά μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση και τη μείωση της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής
Σύμφωνα με το κείμενο του εγκρίθηκε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τις χώρες της ΕΕ να θεσπίσουν, να εφαρμόσουν και να επικαιροποιούν τακτικά (τουλάχιστον ανά διετία) «εθνικά σχέδια δράσης» κατά της μικροβιακής αντοχής, ως προτεραιότητα για τα εθνικά τους συστήματα υγείας. Οι ευρωβουλευτές, για να υποστηριχθεί η συνετή χρήση των αντιμικροβιακών για την ανθρώπινη υγεία, υποστηρίζουν τη βελτιώση της συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πραγματικού χρόνου, τόσο για τη μικροβιακή αντοχή όσο και για την κατανάλωση αντιμικροβιακών και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων.

Χρήση αντιμικροβιακών, στήριξη της έρευνας και πρόληψη των ελλείψεων φαρμάκων
Μολονότι συμφωνούν με τον στόχο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση κατά 20% της συνολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών από τον άνθρωπο στην ΕΕ έως το 2030, οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι τα εθνικά μέτρα πρέπει, επίσης, να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 70% των αντιβιοτικών που καταναλώνονται ανήκουν στην ομάδα «Access», όπως ορίζεται στην ταξινόμηση AWaRe του ΠΟΥ (αντιβιοτικά που είναι αποτελεσματικά έναντι ευρέος φάσματος συνηθισμένων παθογόνων, ενώ παρουσιάζουν επίσης χαμηλότερο δυναμικό αντοχής).

Επιπλέον, καλούν τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξουν την ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων και τεχνολογικών καινοτομιών για την ανίχνευση, την πρόληψη και τη θεραπεία λοιμώξεων στους ανθρώπους, που προκαλούνται από ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά παθογόνα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής σύμπραξης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (βιομηχανία, οργανώσεις ασθενών, πανεπιστήμια) και θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στις μικρομεσαίες εταιρείες.

Υπογραμμίζουν, δε, τη σημασία του συντονισμού των εθνικών πρωτοβουλιών για την παρασκευή, την προμήθεια και τη δημιουργία αποθεμάτων, προκειμένου να προληφθεί η έλλειψη φαρμάκων και να βελτιωθεί σημαντικά η συνέχεια του εφοδιασμού με αντιμικροβιακά και άλλα αντίμετρα για τη μικροβιακή αντοχή στην ΕΕ.

Τα κράτη μέλη αναμένεται τώρα να εγκρίνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στα μέσα Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις