ΕΕ: Έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στα φάρμακα για όλους τους πολίτες

Ο καθένας αξίζει να έχει έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στα φάρμακα όποτε χρειάζεται και όπου κι αν ζει, τόνισε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων στο Συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στο Λουξεμβούργο.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πρόσβαση στα φάρμακα είναι η βασική πολιτική προτεραιότητα στη μεταρρύθμιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Η μεταρρύθμιση είναι μια ισορροπημένη απάντηση που στοχεύει στη στήριξη των ασθενών και των συστημάτων υγείας μας και στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς φαρμάκων στην ΕΕ», συνδυάζοντας, όπως εξήγησε, η κ. Κυριακίδου 1) ισχυρότερα κίνητρα για τις εταιρείες έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη αντί για μερικά επιλεγμένα, 2) πρώιμη είσοδο γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων που σημαίνει επομένως πιο προσιτά φάρμακα και πιο βιώσιμο κόστος υγειονομικής περίθαλψης 3) λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων και αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού.

Η Επίτροπος Υγείας ανέφερε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση θα δίνει πρόσβαση σε νέα φάρμακα σε περίπου 70 εκατομμύρια περισσότερους πολίτες σε σύγκριση με το τι συμβαίνει σήμερα. Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι οι ευέλικτες ρυθμιστικές προσεγγίσεις θα προσελκύσουν περισσότερη καινοτομία – και τα οφέλη της ψηφιοποίησης θα ενσωματωθούν πλήρως με τρόπο που να ωφελεί τόσο τη βιομηχανία όσο και τους ασθενείς, ενώ ο μειωμένος διοικητικός φόρτος θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 300 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για εταιρείες και αρχές.

«Όλα αυτά τα μέτρα θα υποστηρίξουν την πιο ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση όλων των πολιτών της ΕΕ στα φάρμακα καθώς και ένα πιο λιτό και ταχύτερο ρυθμιστικό οικοσύστημα για την προσέλκυση φαρμάκων στην ΕΕ» κατέληξε η Στέλλα Κυριακίδου.

Πηγή: ΑΠΕ

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις