Ετήσια Έκθεση ΕΟΔΥ: Απολογισμός προγραμμάτων και δράσεων για τη Δημόσια Υγεία

Ο απολογισμός του 2022, μέσω της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ΕΟΔΥ. Εκεί καταγράφονται οι πρωτοβουλίες αλλά και ο απολογισμός των προγραμμάτων και των δράσεων που ελήφθησαν για τη Δημόσια Υγεία.

Η έκθεση συνοδεύεται και από μήνυμα του προέδρου του ΕΟΔΥ, Θεοκλή Ζαούτη.  Όπως επισημαίνεται, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά, εσωτερικά και εξωτερικά, προκειμένου να τοποθετηθεί ο Οργανισμός με τέτοιο τρόπο που να ωφελεί πραγματικά το κοινό. Τους επόμενους μήνες, ο ΕΟ∆Υ, θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των βημάτων τα οποία θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία ενός εκσυγχρονισμένου Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Προγράμματα ∆ημόσιας Υγείας

 • Κεντρικό Εργαστήριο ∆ημόσιας Υγείας (ΚΕ∆Υ).
 • Περιφερειακά Εργαστήρια ∆ημόσιας Υγείας (ΠΕ∆Υ).
 • Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Αντιμετώπιση των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων – Πρόληψη, Μείωση, Εξάλειψη.
 • Προγράμματα ∆ρόμου.
 • Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μετακινούμενων Πληθυσμών.
 • Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας.
 • Γραφείο Διακοπής Καπνίσματος.
 • Τμήμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων.

Ερευνητικές δράσεις ΕΟΔΥ

 • Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινή ∆ράση για την Ενίσχυση της Συνεργασίας στον Έλεγχο του Καπνού.
 • Υποβολή πρότασης για συμμετοχή στις κοινές δράσεις 2022 του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία (EU4Health) στον τομέα της πρόληψης των ΜΜΝ και ειδικότερα των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του διαβήτη.
 • Συμμετοχή σε πρόταση HORIZON σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη βελτίωση της πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου μέσω πολιτικών και παρεμβάσεων καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο επιλογής για χρηματοδότηση. Συνέχιση των εργασιών του Εθνικού ∆ικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων.
 • Ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας για την περιβαλλοντική υγεία, μέσω της έναρξης των εργασιών ίδρυσης και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικής Υγείας.
 • Ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών, πρακτικών και τεχνογνωσίας μέσω συναντήσεων εργασίας με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και οργανισμούς, όπως WHO, CDC, IANPHI, ECDC, Expertise France.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης, στο μήνυμά του, υπογραμμίζει τα εξής:

«Ετήσια Έκθεση του ΕΟ∆Υ έπεται της εμφάνισης και εξάπλωσης, το 2020, της πανδημίας COVID-19, που είχε ως αποτέλεσμα εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, επέφερε οξείες προκλήσεις και δοκίμασε σε μέγιστο βαθμό τις αντοχές των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, αποτέλεσε τροχοπέδη στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και άλλαξε, μπορεί να ισχυριστεί κανείς, μόνιμα τον τρόπο διαχείρισης της καθημερινότητας όλων μας.

Προσεγγισμένη στο πλαίσιο της πανδημίας, αυτή η Έκθεση, που φιλοδοξεί να καθιερωθεί σε ετήσια βάση, καταγράφει, μεταξύ άλλων, τον κρίσιμο ρόλο του ΕΟ∆Υ στην προσπάθεια της χώρας να αντιμετωπίσει την πιο περίπλοκη και προκλητική κρίση υγείας εδώ και έναν αιώνα, προστατεύοντας ταυτόχρονα τους κατοίκους της από μια ιδιαίτερα δύσκολη και πρωτόγνωρη απειλή για τη δημόσια υγεία.

Η ανταπόκριση του οργανισμού στην πανδημία αποτελεί ταυτόχρονα μια ευκαιρία ενημέρωσης του κοινού για το εκτεταμένο, πολύπλευρο και κρίσιμο έργο που επιτελεί ο ΕΟ∆Υ ως ο κορυφαίος φορέας προστασίας της δημόσιας υγείας της χώρας, καθιερώνοντας και εφαρμόζοντας τις απαραίτητες πλατφόρμες πρόληψης, ετοιμότητας και ανταπόκρισης.

Αν και ήταν οι προσπάθειες του ΕΟ∆Υ για την αντιμετώπιση της πανδημίας που έκαναν τον Οργανισμό πιο ορατό από ποτέ στους πολίτες, το επίκεντρο της δουλειάς μας είναι πολύ πιο εκτεταμένο και περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές υπηρεσίες που αποτελούν βασικά κομμάτια της δύσκολης και περίπλοκης αποστολή μας για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Ένας από τους στόχους αυτής της Ετήσιας Έκθεσης είναι να παρουσιάσει και να εξοικειώσει το ευρύ κοινό με το έργο που επιτελεί ο ΕΟ∆Υ σε διάφορους τομείς ως φορέας προστασίας της υγείας της χώρας.

Η COVID-19 παρουσίασε τεράστιες και πολύπλοκες προκλήσεις και γονάτισε τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Αλλά οι κρίσεις συνεπάγονται ταυτόχρονα συγκεκριμένες ευκαιρίες, κάτι το οποίο συνέβη και στην περίπτωση της COVID-19.

Η πανδημία τόνισε την ιδιαίτερη σημασία των φορέων προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως ο ΕΟ∆Υ, και την ανάγκη εκσυγχρονισμού και προσαρμογής τους, προκειμένου να προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά παρόμοιες μελλοντικές υγειονομικές απειλές.

Ο ΕΟ∆Υ αναγνωρίζει ότι η πανδημία COVID-19 αποτελεί την πιο σημαντική πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό μάθημα για τη δημόσια υγεία που έχουμε λάβει τα τελευταία 100 χρόνια, ένα μάθημα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε, αν επιθυμούμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με μελλοντικές σοβαρές κρίσεις δημόσιας υγείας και πανδημίες όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι παρά τις πρωτόγνωρες και, κατά συνέπεια, πολύ δύσκολες στην αντιμετώπισή τους συνθήκες της συγκεκριμένης απειλής για τη δημόσια υγεία, ο ΕΟ∆Υ κατάφερε να σταθεί αρωγός του κοινωνικού συνόλου, άλλα και να λειτουργήσει ως άξιο και αποτελεσματικό επιχειρησιακό όργανο.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζοντας ξεκάθαρα, μέσα από τον μεγεθυντικό φακό της πανδημίας, την ανάγκη εις βάθος δομικών αλλαγών, ο ΕΟ∆Υ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της οργάνωσής του. Στόχος όλων μας είναι να εξελιχθεί ο Οργανισμός σε ένα πραγματικά σύγχρονο κέντρο ελέγχου και προστασίας της δημόσιας υγείας, στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα αντιστοίχων κέντρων, πραγματοποιώντας ήδη πολύ συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.»

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις