Νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για τον περιορισμό των ελλείψεων στα φάρμακα

Νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση αποθέματος φαρμάκων, δημιουργήθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Σκοπός είναι η παρακολούθηση της αγοράς, για εξασφάλιση της επάρκειας, σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του εθνικού και  ενωσιακού δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ΕΟΦ έκανε γνωστό πως καθιερώνει νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία “Δήλωσης Αποθεμάτων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης”, στο site του Οργανισμού.

Σε πρώτη φάση, καλούνται οι Κάτοχοι Άδειας Χονδρικής πώλησης φαρμάκων να προετοιμαστούν, δημιουργώντας λογαριασμό για την εν λόγω υπηρεσία, άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός εύλογου χρόνου 7 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης.

Αναλυτικές Οδηγίες για τη χρήση του συστήματος βρίσκονται αναρτημένες στο περιβάλλον του χρήστη του συστήματος.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΦ, 127 φάρμακα βρίσκονται σε μακροχρόνια και σοβαρή έλλειψη στην Ελλάδα. Πρόκειται για 60 φάρμακα κοινότητας (για διάφορες παθήσεις), 13 νοσοκομειακά σκευάσματα και 54 φάρμακα που εισάγονται από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Στον κατάλογο του ΕΟΦ περιλαμβάνονται και ογκολογικά φάρμακα, τα οποία εισήγαγε το ΙΦΕΤ και τώρα δεν το πράττει, καθώς δεν μπορεί να τα βρει σε καμία αγορά του εξωτερικού.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις