Συνεχής η αύξηση των ασφαλισμένων-μελών του ΤΑΥΦΕ – Συντριπτική πλειοψηφία οι χαμηλόμισθοι

Συνεχής είναι η αύξηση των ασφαλισμένων-μελών του ΤΑΥΦΕ από το 2014, όταν και μετετράπη σε ΝΠΙΔ, μέχρι και σήμερα. Την ίδια ώρα, όμως, από τα στοιχεία προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων είναι χαμηλόμισθοι.

Τα δύο αυτά δεδομένα, αναδεικνύουν από την μια την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου του φαρμάκου στη χώρα μας και από την άλλη φανερώνουν ότι οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν κυρίως εργαζόμενους χαμηλού «κόστους».

Πρόκειται αναμφισβήτητα για δυο αντιστρόφως ανάλογους δείκτες που αποκαλύπτουν όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα (πολλά) τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας και του φαρμάκου, η οποία ακολούθησε τον γενικότερο κανόνα καθήλωσης ή και μείωσης των μισθών για τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους στον κλάδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΤΑΥΦΕ, ενώ το 2008 οι εργαζόμενοι με μικτό μισθό έως 1.000 ευρώ ήταν το 28,37% των ασφαλισμένων-μελών του ΤΑΥΦΕ, το 2022 εκτοξεύτηκαν στο 43,84%. Αντίστοιχα, οι ασφαλισμένοι με μισθό 1.000 έως 1.500 ευρώ ενώ το 2008 ήταν στο 30,6%, το 2022 μειώθηκαν στο 21,48%.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο των ενεργών ασφαλισμένων στο ΤΑΥΦΕ, το 2022 έφτασαν περίπου τους 27.540, από 20.759 το 2013 ήτοι αυξήθηκε η ασφαλιστική βάση κατά 32,66%. Η πορεία τους είναι αυξητική σε όλα τα έτη από το 2014 και μετά, ιδίως λόγω των εντατικών ελέγχων για την αποφυγή εισφοροδιαφυγής, της υπασφάλισης καθώς και για την διατήρηση & διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης σύμφωνα με το καταστατικό και την κείμενη νομοθεσία. Σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι μια απλή μεταρρύθμιση όπως η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων επέφερε σωρευτικά σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας που ξεπέρασε το 30%.

Από τις θέσεις εργασίας που έχει καταγράψει το Ταμείο, το 40,86% προέρχεται από τη βιομηχανία και τις φαρμακευτικές εταιρίες, το 58,16% από τα φαρμακεία και από τις συνεταιριστικές και ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, και το 0,31% και τις φαρμακευτικές υπηρεσίες του Κράτους και των Οργανισμών του Δημοσίου, που οι υπάλληλοι συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι 23.105 είναι νέοι ασφαλισμένοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 83,39% του συνόλου των ενεργών ασφαλισμένων.

Γραμματεία Τύπου & Επικοινωνιών.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις