Παράλληλη απασχόληση: Η εργασία σε πολλούς εργοδότες και ο κίνδυνος του 16άωρου

Τη θέσπιση του δικαιώματος του εργαζόμενου να δουλεύει σε περισσότερους του ενός εργοδότες, ως παράλληλη απασχόληση, θα περιλαμβάνεται στο εργασιακό νομοσχέδιο που αναμένεται άμεσα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η αναφορά που έγινε από τον ίδιο τον υπουργό Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη σε τηλεοπτική εκπομπή αναφερόταν σε αυτό ακριβώς το γεγονός, χωρίς όμως να καταστρατηγούνται οι όροι εργασίας που είναι ήδη θεσμοθετημένοι. Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι «μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει δύο 8άωρα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες και να είναι αυτό απολύτως νόμιμο». Όμως, η κύρωση της κοινοτικής οδηγίας που θα εμπεριέχεται στο σχέδιο νόμου και η οποία περιγράφει αυτό το καθεστώς απασχόλησης, θα λειτουργεί στη βάση όσων ήδη εφαρμόζονται στην αγορά εργασίας. Με δεδομένο ότι υπάρχει θεσμοθετημένο το 11άωρο της ανάπαυσης για κάθε εργαζόμενο σε ημερήσια βάση, ακόμα και αν η εργασία σε δύο εργοδότες δεν είναι ταυτόχρονη (πχ πλατφόρμες, λογιστήρια), αλλά παράλληλη, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να υπάρξει εργασία έως 13 ώρες ημερησίως, το πολύ.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Γεωργιάδης έσπευσε να προβεί σε διευκρινιστική δήλωση, ώστε να περιοριστεί ο σάλος που ξέσπασε περί κινδύνου 16άωρης εργασίας, σε ημερήσια βάση.  Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας, «στο Σχέδιο Νόμου που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, την επόμενη εβδομάδα, ρητώς διευκρινίζεται η δυνατότητα της εργασίας σε πολλαπλούς εργοδότες, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε καμία όμως περίπτωση δεν σταματά να εφαρμόζεται το ΠΔ88/1999 περί των ελαχίστων περιόδων ανάπαυσης που αποτελεί υπερεθνικό δίκαιο και όπου εκεί ορίζεται ρητώς ότι για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 11 συνεχών ωρών, το οποίο συνεχίζει να ισχύει για κάθε εργοδότη στον οποίο εργάζεται ο εργαζόμενος».

Πάντως πρέπει να επισημανθεί ότι η παράλληλη απασχόληση δεν απαγορεύεται  λόγω της υποχρέωσης για 11άωρη ανάπαυση.

Σε κάθε περίπτωση, στο νομοσχέδιο θα υπάρχει συνολικά η συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία, η οποία με καθυστέρηση ενός έτους θα κυρωθεί από την Ελληνική Πολιτεία. Μεταξύ άλλων θα προστεθεί και διάταξη που θα αφορά τη δοκιμαστική εργασία, η οποία θα μπορεί να ισχύσει για έξι μήνες. Αν μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, δεν επέλθει συμφωνία ανάμεσα στον εργοδότη και στον εργαζόμενο, θα ολοκληρώνεται η σχέση εργασίας, χωρίς να καταβάλλεται κάποιας μορφής αποζημίωση.

Ξεχωριστές διατάξεις όμως θα εμπεριέχονται στο σχέδιο νόμου και θα αναφέρονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και στη βελτίωση της χρήσης της. Ήδη ο κ. Γεωργιάδης έχει γνωστοποιήσει σε ξεχωριστές συναντήσεις που έχει κάνει με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΕΣΕΕ, ΒΕΑ) τις προθέσεις του. Σε αυτό το πλαίσιο, προωθείται μεταξύ άλλων, η κατάργηση της προδήλωσης τροποποιήσεων του ωραρίου εργαζομένων και της υπερωριακής απασχόλησης πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της. Το μέτρο θα αφορά όσους εργοδότες επιλέξουν να κάνουν χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ακόμα και αν ο κλάδος τους δεν έχει ενταχθεί επίσημα στο εν λόγω μοντέλο ρύθμισης του ημερήσιου ωραρίου απασχόλησης. Πρόκειται για διευκολύνσεις γραφειοκρατικού τύπου, ώστε να στηριχθεί περισσότερο το  νέο μοντέλο καταγραφής του ωραρίου εργασίας.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις