Ποια είναι τα 7 «ανοιχτά» προγράμματα της ΔΥΠΑ – Πώς οι επιχειρήσεις θα καλύψουν 26.000 κενές θέσεις εργασίας

Σε επτά ανέρχονται τα προγράμματα της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) που παραμένουν «ανοιχτά» προσφέροντας έως 26.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, σε όλη την Επικράτεια για διάφορες ηλικιακές ομάδες ανέργων.

Τα ποσοστά επιχορήγησης των θέσεων εργασίας ποικίλλουν, όμως στο μέγιστο βαθμό ανέρχονται έως και το 100% με τη συνολική επιδότηση να φτάνει έως και τα 17.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα απασχόλησης που παραμένουν «ανοιχτά» είναι τα ακόλουθα:

 1. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών για 12-24 μήνες, άρα στο μέγιστο επίπεδο ανέρχεται έως τα 16.800 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν ακόμα άλλες 8.000 διαθέσιμες θέσεις για να καλυφθεί πλήρως το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 2. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων 45 ετών και άνω. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες, άρα το όφελος φτάνει έως τα 13.709 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Έως τώρα έχουν απομείνει άλλες 7.000 διαθέσιμες θέσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 3. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στον τομέα της πράσινης οικονομίας και τις γυναίκες, για την πρόσληψη ανέργων όλων των ηλικιών. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 80% του μισθού και των εισφορών για 15 μήνες, δηλαδή ανέρχεται έως τα 12.264 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Για την πλήρη κάλυψη του προγράμματος υπάρχουν ακόμα 4.000 διαθέσιμες θέσεις.
 4. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους έως 29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) για 7 μήνες. Υπάρχουν ακόμα άλλες 000 διαθέσιμες θέσεις για να καλυφθεί το πρόγραμμα.
 5. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω. Η επιχορήγηση μισθού και εισφορών ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία για 15 μήνες, άρα φτάνει έως τα 8.580 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάρχουν άλλες 3.000 διαθέσιμες θέσεις.
 6. Πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη ανέργων 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 70% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για ισόποσο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα μπορεί να διαρκέσει 24 μήνες και η επιδότηση να ανέλθει έως 17.170 ευρώ ανά θέση εργασίας. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν ακόμα 700 διαθέσιμες θέσεις.
 7. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους, 18-30 ετών, στη Βόρεια Εύβοια, με 100% επιδότηση. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει απευθείας στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές) για 7 μήνες. Υπάρχουν ακόμα 300 διαθέσιμες θέσεις για  το εν λόγω πρόγραμμα.

Η διαδικασία συμμετοχής για τις επιχειρήσεις προκύπτει με πέντε διαδοχικές ενέργειες και είναι η εξής:

 1. Πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση μέσω gov.gr

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

 1. Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν με την αίτησή τους τον αριθμό των θέσεων που ενδιαφέρονται να καλύψουν, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.
 2. H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.
 3. Οι εργασιακοί σύμβουλοι του Οργανισμού υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.
 4. Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και κάνει πρόσληψη.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις