Εργαζόμενοι γονείς: Άδεια σχολικής παρακολούθησης – Πώς χορηγείται

Δικαίωμα λήψης άδειας σχολικής παρακολούθησης, έως τέσσερις μέρες ετησίως, έχουν οι γονείς που εργάζονται, εάν τα παιδιά τους είναι έως 18 ετών και παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ, δικαιούχοι της συγκεκριμένης παροχής είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Η άδεια είναι τέσσερις εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος ο γονέας εργάζεται ή όχι και ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Το ΚΕΠΕΑ υπενθυμίζεται ότι στην στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων ετών. Η άδεια σχολικής παρακολούθησης μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων. Αιτία είναι ότι ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις