Πλημμύρες: Πότε οι αποδοχές καταβάλλονται κανονικά και πότε αναστέλλονται λόγω κακοκαιρίας

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως είναι οι πλημμύρες που βιώνει μεγάλο μέρος της χώρας εδώ και μερικές μέρες, επιδρούν αναπόφευκτα και στις αποδοχές των εργαζομένων. Όσοι δεν καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους, εξαιτίας αυτών των πολύ δύσκολων καιρικών συνθηκών, θα λάβουν κανονικά τις αποδοχές που τους αναλογούν. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργοδότης απαλλάσσεται από την καταβολή του ημερομίσθιου, όταν για πρακτικούς λόγους καθίσταται αδύνατη η λειτουργία της επιχείρησης.

Ακριβέστερα, επιστημονικοί συνεργάτες της ΓΣΕΕ δηλώνουν ότι:

– Εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους, δικαιούνται κανονικά της αποδοχές για την ημέρα ή τις ημέρες της κακοκαιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον ίδιο εργοδότη.

– Το δικαίωμα καταβολής του ημερομισθίου προς τον εργαζόμενο, διατηρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της, χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης».

– Αντίθετα, στην επιχείρηση που λόγω των καιρικών συνθηκών είναι κατ’ αντικειμενική κρίση αδύνατο να λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή εργασίας κατά την ημέρα που παρέμεινε κλειστή.

Υπενθυμίζεται ότι η ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν μπορεί να χρεωθεί ως ημέρα κανονικής άδειας με τυχόν μονομερή πρωτοβουλία του εργοδότη.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις