Το Υπουργείο Υγείας συγκροτεί το ψηφιακό ΕΣΥ

Σε ένα κεντρικό ψηφιακό σύστημα που θα βρίσκεται στο υπουργείο Υγείας, θα συγκεντρώνονται σε λίγα χρόνια όλα τα ιατρικά δεδομένα από τα νοσοκομεία, ώστε να μπορούν να ελέγχονται ηλεκτρονικά πια, οι ιατρικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για ένα σύστημα που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2025 με βάση τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει καν.

Το υπουργείο Υγείας δημιούργησε μία νέα ομάδα Διοίκησης Έργου ώστε να αναπτυχθεί ένα δίκτυο στα νοσοκομεία από το οποίο θα αποστέλλονται αυτοματοποιημένα πρωτογενή δεδομένα, ώστε να καταλήγουν στην κεντρική υπηρεσία.

Ότι δηλαδή υπάρχει εδώ και χρόνια σε άλλα συστήματα υγείας Ευρωπαϊκών χωρών, η χώρα μας μόλις ξεκινά να υλοποιεί.
Να σημειωθεί ότι έως τώρα τα δημόσια νοσοκομεία αλλά και άλλες δομές Υγείας, διαθέτουν τριτοκοσμικά πληροφοριακά συστήματα τα οποία μάλιστα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και φυσικά καθόλου με το υπουργείο Υγείας.

Στην εποχή των Βig Data, το ΕΣΥ διαθέτει διαφορετικά λογισμικά για κάθε νοσοκομείο ανάλογα με το τι συμφωνίες έχουν γίνει από τις Διοικήσεις.
Αποτέλεσμα όμως είναι να συνεχίζεται η γραφειοκρατική διαδικασία στις υπηρεσίες υγείας και να δημιουργούνται διάφορα προσκόμματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

Όταν υλοποιηθεί πάντως το έργο, η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας θα έχει στη διάθεση της όλα τα στατιστικά δεδομένα των νοσοκομείων τα οποία θα μπορεί να επεξεργαστεί για να εξάγει σημαντικά συμπεράσματα για τις νοσηλείες, τα νοσήματα, τους νοσηλευόμενους κ.α.

Ειδικότερα με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει, όταν εγκατασταθεί ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στα νοσοκομεία, θα υπάρξει βελτίωση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που αφορούν στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε ασθενείς για τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών νοσηλείας και θεραπείας.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις