Ο έλεγχος των ελλείψεων στα φάρμακα ανατίθεται στην Uni Systems

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ανατίθεται απ’ ευθείας στην εταιρεία Uni Systems ο ηλεκτρονικός έλεγχος των ελλείψεων φαρμάκων, που παρατηρούνται στην αγορά. Η εταιρεία θα πρέπει να έχει παραδώσει το έργο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και η αμοιβή της θα φθάσει τα 9.225 ευρώ.

Η απόφαση βασίζεται σε εισήγηση του νέου γενικού γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού κ. Άρη Αγγελή. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η απευθείας ανάθεση γίνεται λόγω τεχνογνωσίας της συγκεκριμένης εταιρείας. Να σημειωθεί ότι η Uni Systems υποστηρίζει το Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες στα φαρμακεία, στις φαρμακευτικές εταιρίες και τους γιατρούς όλης της επικράτειας.

Η εταιρεία θα αναλάβει τη διερεύνηση και αποτύπωση της ροής τροφοδοσίας των φαρμάκων από την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και την επεξεργασία όλων των πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν και συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία, για τον έλεγχο των ελλείψεων των φαρμάκων που κατά περιόδους εμφανίζονται στην Ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Uni Systems θα αναλάβει πρωτοβουλίες όπως:

  • Συμμετοχή στις συναντήσεις της επιφορτισμένης με αυτό το αντικείμενο επιτροπής του Υπουργείου Υγείας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τροφοδοσίας φαρμάκου της αγοράς, όπως ενδεικτικά ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, ΙΦΕΤ, Φαρμακαποθήκες, Φαρμακευτικές Εταιρείες/Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ), εκπροσώπους ιδιωτικών φαρμακείων και εταιριών που τους υποστηρίζουν πληροφορικά κλπ.
  • Καταγραφή της ροής τροφοδοσίας του φαρμάκου από τις Φαρμακευτικές Εταιρείες/ΚΑΚ μέχρι την κατανάλωση στον τελικό χρήστη, καθώς και των εμπλεκόμενων πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την διαδικασία
  • Καταγραφή δράσεων και δυνατοτήτων προβλεψιμότητας ελλείψεων αναντικατάστατων φαρμάκων για τον ασθενή.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα προσδιορίζει το απόθεμα του φαρμάκου στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την συγκέντρωση δεδομένων από τα διάφορα πληροφορικά συστήματα και την ανάπτυξη σχετικών «συνδέσμων» με τα υπάρχοντα συστήματα.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις