Αναμόρφωση εκπαίδευσης ειδικευόμενων γιατρών για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας

Σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, αναμένεται να επιτευχθεί σύντομα και στη χώρα μας, μέσα από τη αναμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος των ειδικευομένων γιατρών, που προωθεί η Ένωση Ευρωπαίων Γιατρών, βάσει οδηγιών που η ίδια έχει θέσει και απαιτεί από τις χώρες της ΕΕ να τις εφαρμόσουν. Για κάθε χώρα συνιστάται να έχει μία επιτροπή που θα παρακολουθεί την ενσωμάτωση αυτών των οδηγιών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικοτήτων. Στην Ελλάδα ιδρύθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τον Μάιο, Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογών των νέων Ευρωπαϊκών Απαιτήσεων για τις Ειδικότητες, η οποία αριθμεί τρία μέλη και πρόεδρος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας διαβήτη του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Χαλβατσιώτης. Μιλώντας για αυτή την ελπιδοφόρα πρωτοβουλία στο Πρακτορείο Fm και στη δημοσιογράφο Τάνια Μαντουβάλου, ο κ. Χαλβατσιώτης αναφέρει ότι οι αρμόδιοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν πως η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στις Ευρωπαϊκές χώρες, θα γίνει μέσα από τη δημιουργία μιας σύγχρονης ιατρικής προσωπικότητας, η οποία θα προέλθει μετά από εκπαίδευση στις νέες απαιτήσεις που ακολουθούν την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να έχει ένας νέος επιστήμονας. «Άρα λοιπόν για να δημιουργηθεί αυτή η ιατρική προσωπικότητα θα πρέπει να τροποποιηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, το περιεχόμενο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα αξιολογείται τόσο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όσο οι εκπαιδευτές, αλλά και οι εκπαιδευόμενοι».

Ποιο θα είναι το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογών των νέων Ευρωπαϊκών Απαιτήσεων για τις Ειδικότητες

Η επιτροπή, συνεχίζει ο κ Χαλβατσιώτης, «καταρχήν θα καταγράψει την κρατούσα κατάσταση, σε όλη την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας έχει διάφορες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, και θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σε μία εποχή μετά την πανδημία, που έχουν αλλοιωθεί πολλοί δείκτες, οι οποίοι προϋπήρχαν αυτής. Αφού καταγράψουμε την υπάρχουσα κατάσταση, θα πρέπει να οργανώσουμε τις διαδικασίες εφαρμογής του νέου εκπαιδευτικού περιεχομένου, αλλά και τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κέντρων, δηλαδή των υγειονομικών μονάδων. Ποιες από αυτές και κατά πόσο είναι κατάλληλες για αυτό το σκοπό. Θα πρέπει να ορίσουμε πώς θα εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτές, πώς θα κριθούν ότι είναι ικανοί, πώς θα ενισχυθεί το έργο τους, αλλά και πώς θα τεθούν κίνητρα που θα περιέχουν πχ τον υπολογισμό του επιπλέον εργασιακού χρόνου. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει και μία ελάφρυνση στο κλινικό έργο, τόσο των εκπαιδευτών, όσο και των εκπαιδευομένων». Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογών των νέων Ευρωπαϊκών Απαιτήσεων για τις Ειδικότητες, ο ειδικευόμενος θα αξιολογείται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης του και δεν θα περιμένει να τελειώσει τα 5 χρόνια ειδικότητας, για να εξεταστεί μία φορά από μία επιτροπή. «Θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα αν είναι ικανός να προσφέρει το ιατρικό έργο, χωρίς να απαιτείται συνεχής επίβλεψη από κάποιον ειδικό, γιατί αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Πχ δεν θα κατεβαίνει στα επείγοντα επειδή είναι η σειρά του να κατέβει, προκειμένου να ελαφρυνθούν οι παλαιότεροι, αλλά μόνον αν κριθεί ότι είναι ικανός θα του επιτρέπεται να αντιμετωπίζει επείγοντα περιστατικά, ή να εφημερεύει αργίες και απογεύματα».

Το νέο πλαίσιο ιατρικών δεξιοτήτων που απαιτείται να αναπτυχθεί από τους Ευρωπαίους γιατρούς

Ποιες θα είναι οι επιπλέον γνώσεις που θα λάβουν τώρα οι ειδικευόμενοι και δεν τις ελάμβαναν μέχρι πρότινος; προκύπτει εύλογα το ερώτημα. Αυτό το οποίο επιβάλλεται πλέον να γνωρίζει ένας σύγχρονος γιατρός, είναι όλο το νέο περιβάλλον της τεχνολογίας, της ψηφιακής υγείας, καθώς επίσης και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, απαντά ο κ. Χαλβατσιώτης. Και στη συνέχεια προσθέτει ότι «θα πρέπει να αναπτυχθούν ακόμη κάποιες δεξιότητες, που η έλλειψη τους ταλαιπωρεί σήμερα τον ασθενή. Για παράδειγμα δεν αρκεί ένας γιατρός να γνωρίζει καλά μόνο το αντικείμενο του, αλλά θα πρέπει να επικοινωνεί με τον ασθενή, ή με το περιβάλλον του ασθενή και να σέβεται την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου. Μία άλλη δεξιότητα που απαιτείται να αναπτυχθεί βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, είναι το πνεύμα συνεργασίας με τους άλλους ειδικευόμενους προς όφελος του ασθενή, πράγμα που ενίοτε το αναλαμβάνει η οικογένεια του ασθενή. Σημαντική είναι επίσης η ανάπτυξη ηγετικής φυσιογνωμίας για την καθοδήγηση των νεότερων συναδέλφων μετά από κάποια χρόνια, καθώς επίσης η διεκδίκηση εφαρμογής των άριστων προϋποθέσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αλλά και η απαίτηση για ευρύτερη επιστημονική γνώση, καθώς αυτή ανανεώνεται ταχύτατα. Θεωρώ ότι μετά την πανδημία θα πρέπει κάθε γιατρός να ενημερώνεται για τις αρχές της Δημόσιας Υγείας, είτε αυτό έχει να κάνει με υγειονομικές συνθήκες, είτε με πρόληψη. Και γενικότερα θα πρέπει να ενημερώνεται για την αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων και μαζικών προβλημάτων υγείας».

Ο γιατρός θα γίνει πιο πολύτιμος στη ζωή και στην ποιότητα ζωής του ασθενή

Για την επιτυχία του εγχειρήματος, τονίζει ο καθηγητής θα πρέπει να συνεργαστούν διάφοροι φορείς όπως το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Παιδείας, οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές, οι ιατρικοί σύλλογοι, οι ιατρικές σχολές, οι επιστημονικές εταιρείες και οι επαγγελματικές ενώσεις . «Όλοι αυτοί οι φορείς θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους και να συνεργαστούν, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει εφαρμογή αυτών των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και στη χώρα μας σύντομα, καθώς η ΕΕ έχει θέσει χρονοδιάγραμμα μιας πενταετίας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτές οι τροποποιήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία και αλλού. Ευελπιστώ μέσα στους επόμενους μήνες να υλοποιηθεί η πρώτη φάση της συνεργασίας με όλους τους φορείς, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην πράξη το συντομότερο δυνατόν». Τη δομή και τις προτάσεις που σχεδιάζονται για την επιτυχή ενσωμάτωση των νέων οδηγιών παρουσίασε ο καθηγητής το περασμένο Σάββατο 23/9/ στη Σύνοδο των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. «Με μία πλήρη καινούργια ιατρική προσωπικότητα σε όλες τις εκφράσεις της κοινωνικής ευθύνης και με ένα πιο εξελιγμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ο γιατρός θα είναι πολύ πιο πολύτιμος στη ζωή και στην ποιότητα ζωής ενός ασθενή. Θεωρώ ότι είναι ανάγκη της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της επόμενης ημέρας», καταλήγει ο πρόεδρος της νέας Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογών των νέων Ευρωπαϊκών Απαιτήσεων για τις Ειδικότητες, καθηγητής Παναγιώτης Χαλβατσιώτης .

Πηγή: ΑΠΕ

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις