Σε επτά χρόνια διπλασιάστηκε η παραγωγή στον κλάδο του φαρμάκου

Πρόκειται για έναν από τους κλάδους που παρουσιάζει σημαντική παραγωγική δυναμική.  Η παραγωγή στον κλάδο του φαρμάκου διπλασιάστηκε τα τελευταία επτά χρόνια, προσεγγίζοντας σε αξία τα 2 δισ. ευρώ το 2022. Σύμφωνα με στοιχεία από την ετήσια έρευνα που εκπόνησε το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με τον ΣΦΕΕ (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος) με τίτλο «Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2022», η παραγωγή φαρμάκου στην Ελλάδα πέρυσι ανήλθε σε αξία στο 1,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 16,1% σε σύγκριση με το 2021, οπότε αυτή διαμορφώθηκε στο 1,6 δισ. ευρώ. «Πρόκειται για έναν από τους κλάδους της μεταποίησης που παρουσιάζει σημαντική παραγωγική δυναμική», σημείωσε στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της έρευνας ο Αγγελος Τσακανίκας, επιστημονικός σύμβουλος του ΙΟΒΕ. Η παραγωγή του κλάδου είναι διπλάσια σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2009-2017, οπότε είχε διαμορφωθεί στα 906 εκατ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων αυξήθηκε το 2022 σημειώνοντας άνοδο κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, ενώ συνέχισε και την αυξητική πορεία του στις αρχές του 2023. Ο εγχώριος κλάδος του φαρμάκου ακολουθεί την τάση που παρουσιάζει ο κλάδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στον μέσο όρο της Ε.Ε. (27) ο δείκτης παραγωγής φαρμάκου ενισχύθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 κατά 42%, ενώ το ίδιο αυξητική –αν και με μικρότερη ένταση– αποδείχθηκε η πορεία του και στις αρχές του 2023. Η εγχώρια παραγωγή φαρμάκου αναμένεται να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα, αφού σε βάθος τετραετίας οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες υλοποιούν επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε επίπεδο παραγωγής αλλά και έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο του φαρμάκου. Το επενδυτικό πλάνο τους προβλέπει την κατασκευή 12 νέων εργοστασίων και 16 ερευνητικών τμημάτων, με τις εταιρείες να αξιοποιούν το κίνητρο του συμψηφισμού του clawback (μέτρο έμμεσης φορολογίας) με παραγωγικές επενδύσεις αλλά και δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 34% των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά παράγεται σε εγχώρια εργοστάσια και σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις παραγωγής, ενώ το 52% των φαρμάκων είναι εισαγόμενα. «Φιλοδοξούμε να υπάρξει ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ διεθνών και εγχώριων εργοστασίων, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό όσων φαρμάκων παράγονται στην Ελλάδα» σχολίασε, με τη σειρά του, ο γενικός διευθυντής του ΣΦΕΕ, Μιχάλης Χειμώνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 2022 η συνολική δημόσια φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώθηκε στα 6,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,6 δισ. ευρώ είναι η δημόσια χρηματοδότηση για το εξωνοσοκομειακό και το νοσοκομειακό φάρμακο και τα 2,9 δισ. ευρώ αφορούν την έμμεση φορολόγησης της φαρμακοβιομηχανίας μέσω του clawback και του rebate.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις