Μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος αξιολόγησης φαρμάκων

Στα 635 ανέρχονται τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί από το 2020 μέχρι τώρα από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ).

Σε μηνιαία βάση, το 2022 αξιολογούνταν κατά μέσο όρο 30 φάρμακα, έναντι 25 το 2021 και 20 το 2020.

Αντίστοιχα σε ότι αφορά τον χρόνο που διαρκεί η αξιολόγηση, αυτός έχει μειωθεί στο ένα τέταρτο περίπου, αφού χρειάζονταν 160 ημέρες το 2020 και φέτος η αξιολόγηση χρειάζεται μόλις 40 ημέρες.

Τα δεδομένα αυτά παρέθεσε η πρόεδρος της ΕΑΑΦΑΧ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ιατρικής Φλώρα Μπακοπούλου, μιλώντας στην εκδήλωση «Meet the Expert», για την αξιολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.) με τη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας, στο αμφιθέατρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η κ. Μπακοπούλου έκανε εκτενή αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, ο οποίος θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το 2025. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης οργάνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο ημερίδα για την εφαρμογή του Κανονισμού, κάνοντας τη χώρα μας κόμβο ενημέρωσης των γειτονικών χωρών Κύπρου, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, για τον Κανονισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας.

Η κ. Μπακοπούλου υπογράμμισε την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου για την υποδοχή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ενώ μίλησε επίσης για την επανεξέταση του εξωτερικού κριτηρίου 5/11 (έγκριση ενός καινοτόμου φαρμάκου σε 5 από τις 11 χώρες που διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας), την αξιοποίηση της «σάρωσης ορίζοντα» (horizon scanning), τη θέσπιση επίσημου διαλόγου κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, τη θέσπιση κριτηρίων ταξινόμησης μεταξύ των φαρμάκων κοινότητας και των φαρμάκων υψηλού κόστους, αλλά και κριτηρίων για την αλλαγή ενός αποζημιούμενου φαρμάκου σε καθεστώς μη αποζημίωσης.

Τέλος, η κ. Μπακοπούλου παρουσίασε τα μέλη της Επιτροπής, η οποία επικουρείται από 94 εξωτερικούς αξιολογητές, και τα μέλη της ειδικής υποεπιτροπής αξιολόγησης για την αποζημίωση κατ’ εξαίρεση φαρμάκων.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις